Historické kalendárium

pro týden od 25. února do 3. března

25. únor 1948

Dne 25. 2. 1948 bylo v Ostravě zastaveno vydávání národně socialistického deníku Nové Slovo a lidoveckého Hlasu. Téhož dne komunisté obsadili ostravskou filiálku nakladatelství Melantrich, dosadili do ní národní správu a o dva dny později zde začali tisknout deník Nová svoboda. Ze Svazu novinářů byli následně „vyakčněni“ nepohodlní novináři, mezi nimi Karel Votava, redaktor sociálně demokratického listu Československá demokracie. Ten byl později zatčen a odsouzen na 22 let vězení. Úplná kontrola sdělovacích prostředků byla jedním z prvních represivních zásahů nastupujícího totalitního režimu po převratu v únoru 1948.

27. únor 1915

Dne 27. 2. 1915 se v Běchovicích u Prahy narodil Miloslav Holub, herec, člen činohry Státního divadla v Ostravě. Do ostravského divadla přišel v roce 1949 z angažmá v Brně. Na ostravském jevišti ztvárnil více než 160 rolí. Vedle herecké práce se věnoval režii a více než čtyřicet let spolupracoval s ostravským rozhlasem. Mezi nejznámější filmy, ve kterých hrál, patřily Vynález zkázy, Král Šumavy, Baron Prášil, Na kometě nebo Hra o královnu. Věnoval se také pedagogické činnosti na ostravské konzervatoři. Byl prvním umělcem, kterého mohli diváci zhlédnout na obrazovce při zahájení vysílání ostravského televizního studia v roce 1955. Zemřel 12. 3. 1999 v Ostravě.

28. únor 1899

ondrejnikDne 28. 2. 1899 byl založen místní odbor Klubu českých turistů v Moravské Ostravě. Jeho členové, jichž bylo v době založení 42, především úředníků, učitelů a technické inteligence, označili první turistické trasy v Beskydech a napomáhali jejich zpřístupnění zájemcům o turistiku. Pod vedením ing. M. Halíka se klub zasadil o výstavbu turistické chaty na Ondřejníku, která zahájila provoz již v roce 1907.

Snímek: Turistická chata na Ondřejníku před přestavbou v r. 1930.

 

28. únor 1901

Dne 28. 2. 1901 se v Místku narodil Otakar Pařík, dirigent a klavírista. Vystudoval hru na klavír u profesora C. Ansorgeho na Německé akademii hudby a divadelních umění v Praze a hru na varhany u profesora B. A. Wiedermanna na pražské konzervatoři. Jako dvacetiletý hrál v Českém triu a doprovázel mj. houslistu Jana Kubelíka a operní pěvkyni Emu Destinnovou. V pozdějších letech se věnoval výhradně dirigování. V letech 1937–1945 působil jako šéfdirigent Orchestru českého rozhlasu v Praze. Po válce získal post šéfdirigenta Filmového symfonického orchestru. Z této doby pochází nahrávky hudby k více než šedesáti celovečerním filmům, mj. k Siréně (režie K. Steklý, hudba E. F. Burian) nebo loutkové pohádce Bajaja (režie J. Trnka, hudba V. Trojan). V letech 1954 až 1955 byl uměleckým šéfem Ostravského symfonického orchestru, jehož první koncert 3. 5. 1954 dirigoval. Zemřel 19. 2. 1955 v Ostravě.

Připravil Archiv města Ostravy