Historické kalendárium

pro týden od 11. února do 17. února

11.  února 1890

Dne 11. 2. 1890 se v Moravské Ostravě narodil operní pěvec Richard Kubla. Absolvent hudební akademie ve Vídni působil od roku 1914 v angažmá v místní Volksoper, kde se zasloužil o uvedení oper J. B. Foerstera Eva a B. Smetany Prodaná nevěsta, jejichž libreta přeložil do němčiny. Stal se miláčkem vídeňského obecenstva, zvítězil v novinářské anketě o nejoblíbenějšího operního pěvce. V letech 1919–1923 byl členem souboru a poté stálým hostem pražského německého divadla. Od roku 1934 se stal sólistou Národního divadla, kde působil s přestávkou do roku 1945. V roce 1933 vystupoval na světové výstavě v Chicagu. Před válkou hostoval také ve svém rodném městě na scéně Národního divadla moravskoslezského. Zemřel 9. 7. 1964 v Praze.

12. února 1925

Dne 12. 2. 1925 byl spisovatel Ivan Olbracht odsouzen krajským soudem v Moravské Ostravě za podněcování ke vzpouře podle zákona na ochranu republiky z roku 1923 na dva měsíce žaláře zostřeného jedním postem týdně. Trestného činu se dopustil svými výroky na veřejném shromáždění 27. 7. 1924 v Karviné konaném u příležitosti 10. výročí vyhlášení mobilizace rakousko-uherské armády a vypuknutí první světové války. Dne 19. 5. 1926 nastoupil k výkonu trestu do dnes již neexistující věznice okresního soudu ve Slezské Ostravě na Hladnově. Zůstala po ní jenom část zdi poblíž dnešní ulice Olbrachtovy pod Atriem Slezská. Ta nebývala přeplněná a vládly zde příznivější poměry než ve věznici  v Moravské Ostravě, proto si zde tresty odpykávali političtí vězni. Ivan Olbracht zdejší pobyt literárně ztvárnil v románu Zamřížované zrcadlo.

15. února 1856

Dne 15. 2. 1856 byla ve Vídni podepsána smlouva o prodeji dolů na Ostravsku ve vlastnictví rakouského státu vídeňské akciové společnosti Severní dráha Ferdinandova. Jednalo se o jámy Michal a Ferdinand v Michálkovicích, Hermenegild na Zárubku ve Slezské Ostravě a jámu X v Moravské Ostravě, později přejmenovanou na Jindřich. Kupní cena byla stanovena na 1 milion zlatých. Důvodem byl vysoký deficit státního rozpočtu, jenž se ministerstvo financí pokusilo sanovat odprodejem podniků nepřinášejících dostatečný zisk.

15. února 1913

palaceDne 15. 2. 1913 proběhla kolaudace hotelu National, později přejmenovaného na Palace, postaveného podle projektu významného vídeňského architekta Wunibalda Deiningera, který rovněž navrhl mobiliář. Původně se jednalo o trojkřídlou budovu ve tvaru U se středním dílem orientovaným do ulice, s restaurací v přízemí. Z plánované velkoryse pojaté přestavby a přístavby od Ernsta Kornera z let 1929-1930 bylo realizováno jen čtyřposchoďové křídlo, v němž byla kromě dalších hotelových pokojů umístěna kavárna ve stylu art deco. Hostům byl k dispozici rovněž bar Bal Palais Boccaccio, ve kterém se, podle dobové propagační brožury, „každých 14 dní měnil program, obstarávaný vždy umělci mezinárodních jmen“.

Na snímku: Hotel Palace v Moravské Ostravě (snímek z 30. let 20. století).

Připravil Archiv města Ostravy

11.  února 1890

Dne 11. 2. 1890 se v Moravské Ostravě narodil operní pěvec Richard Kubla. Absolvent hudební akademie ve Vídni působil od roku 1914 v angažmá v místní Volksoper, kde se zasloužil o uvedení oper J. B. Foerstera Eva a B. Smetany Prodaná nevěsta, jejichž libreta přeložil do němčiny. Stal se miláčkem vídeňského obecenstva, zvítězil v novinářské anketě o nejoblíbenějšího operního pěvce. V letech 1919–1923 byl členem souboru a poté stálým hostem pražského německého divadla. Od roku 1934 se stal sólistou Národního divadla, kde působil s přestávkou do roku 1945. V roce 1933 vystupoval na světové výstavě v Chicagu. Před válkou hostoval také ve svém rodném městě na scéně Národního divadla moravskoslezského. Zemřel 9. 7. 1964 v Praze.

12. února 1925

Dne 12. 2. 1925 byl spisovatel Ivan Olbracht odsouzen krajským soudem v Moravské Ostravě za podněcování ke vzpouře podle zákona na ochranu republiky z roku 1923 na dva měsíce žaláře zostřeného jedním postem týdně. Trestného činu se dopustil svými výroky na veřejném shromáždění 27. 7. 1924 v Karviné konaném u příležitosti 10. výročí vyhlášení mobilizace rakousko-uherské armády a vypuknutí první světové války. Dne 19. 5. 1926 nastoupil k výkonu trestu do dnes již neexistující věznice okresního soudu ve Slezské Ostravě na Hladnově. Zůstala po ní jenom část zdi poblíž dnešní ulice Olbrachtovy pod Atriem Slezská. Ta nebývala přeplněná a vládly zde příznivější poměry než ve věznici  v Moravské Ostravě, proto si zde tresty odpykávali političtí vězni. Ivan Olbracht zdejší pobyt literárně ztvárnil v románu Zamřížované zrcadlo.

15. února 1856

Dne 15. 2. 1856 byla ve Vídni podepsána smlouva o prodeji dolů na Ostravsku ve vlastnictví rakouského státu vídeňské akciové společnosti Severní dráha Ferdinandova. Jednalo se o jámy Michal a Ferdinand v Michálkovicích, Hermenegild na Zárubku ve Slezské Ostravě a jámu X v Moravské Ostravě, později přejmenovanou na Jindřich. Kupní cena byla stanovena na 1 milion zlatých. Důvodem byl vysoký deficit státního rozpočtu, jenž se ministerstvo financí pokusilo sanovat odprodejem podniků nepřinášejících dostatečný zisk.

15. února 1913

palaceDne 15. 2. 1913 proběhla kolaudace hotelu National, později přejmenovaného na Palace, postaveného podle projektu významného vídeňského architekta Wunibalda Deiningera, který rovněž navrhl mobiliář. Původně se jednalo o trojkřídlou budovu ve tvaru U se středním dílem orientovaným do ulice, s restaurací v přízemí. Z plánované velkoryse pojaté přestavby a přístavby od Ernsta Kornera z let 1929-1930 bylo realizováno jen čtyřposchoďové křídlo, v němž byla kromě dalších hotelových pokojů umístěna kavárna ve stylu art deco. Hostům byl k dispozici rovněž bar Bal Palais Boccaccio, ve kterém se, podle dobové propagační brožury, „každých 14 dní měnil program, obstarávaný vždy umělci mezinárodních jmen“.

Na snímku: Hotel Palace v Moravské Ostravě (snímek z 30. let 20. století).

Připravil Archiv města Ostravy