Historické kalendárium

pro týden od 4. února do 10. února

4. únor 1920

Dne 4. 2. 1920 byly obce Antošovice, Hošťálkovice, Koblov, Lhotka a Petřkovice spolu s celým Hlučínskem obsazeny vojskem a začleněny na základě Versailleské mírové smlouvy do Československé republiky. Toto území bylo přičleněno po tzv. slezských válkách v 1. polovině 18. století k Prusku, což bylo stvrzeno Vratislavským mírem uzavřeným v roce 1742. Císařovna Marie Terezie musela pruskému státu, kromě Opavska a Těšínska, odstoupit téměř celé Slezsko. Všechny zmíněné obce byly připojeny k Ostravě v roce 1976.

4.–6. února 2000

Ve dnech 4.–6. února 2000 se poprvé v historii v Ostravě uskutečnilo utkání Davisova poháru. V jeho prvním kole zvítězil náš národní tým ve skvělé atmosféře na kurtu na Zimním stadionu v Ostravě-Porubě nad Velkou Británií 4:1. V rozhodujícím zápase porazil Jiří Novák ve třech setech Tima Henmana.

7. únor 1885

Dne 7. 2. 1885 došlo na taneční zábavě německého čtenářského spolku v závodním hotelu ve Vítkovicích k výbuchu dynamitové patrony. Při výbuchu byl zraněn jeden muž a vybita okna. Atentát byl namířen proti některým členům vítkovické honorace účastnícím se večírku. Vyšetřování označilo jako pachatele či inspirátora činu anarchistu slévače Konrada Kubalu. Ten podle policejní zprávy v noci, kdy došlo k atentátu, uprchl do Švýcarska. Činnost radikálů na Ostravsku zesílila počátkem osmdesátých let 19. století. Vzrostl počet výhružných letáků a dopisů většinou namířených proti vedoucím závodů a policejním orgánům.

9. únor 1909

rohelDne 9. 2. 1909 se v Pustkovci narodil spisovatel, osvětový a vlastivědný pracovník a učitel Jan Rohel. Stál u zrodu Slezského studijního ústavu v Opavě, ve kterém vykonával funkci tajemníka. Poté byl redaktorem čtvrtletníku Radostná země. V roce 1954 byl jmenován ředitelem Krajské lidové knihovny v Ostravě a od roku 1961 vykonával funkci podnikového kronikáře Vítkovických železáren. Jeho literární a národopisná tvorba byla zaměřena na regionální problematiku, hornictví, významné osobnosti Slezska nebo dělnické hnutí na Ostravsku. Zemřel 18. 12. 1989 v Ostravě.

FOTO: Jan Rohel (1909¬–1989), významná osobnost kulturního života Ostravy, Moravy a Slezska.


Připravil Archiv města Ostravy