Historické kalendárium

pro týden od 21. ledna do 27. ledna

22. ledna 1910

Dne 22. 1. 1910 se v Moravské Ostravě konalo jednání o postátnění soukromé polské obecné školy v Polské (dnešní Slezské) Ostravě. Účastnili se jej čeští a polští poslanci slezského zemského sněmu a někteří poslanci vídeňské říšské rady. Tím tento původně lokální česko-polský národnostní a politický spor nabyl celozemského měřítka. Polskoostravský obecní výbor, podporovaný činiteli Národní rady české, Ústřední Matice školské a rezolucemi některých těšínských obcí (Dětmarovice, Lazy, Rychvald, Šumbark), nebyl nakloněn převzetí polské školy do vlastní správy. Z české strany byla záležitost politicky využita k lobování za vydání zemského zákona o zřizování veřejných menšinových škol ve Slezsku. Po četných dalších jednáních byla polská obecná škola převzata do správy obce Polská Ostrava až počátkem školního roku 1914/1915. 

24. ledna 1950

Dne 24. 1. 1950 bylo v Ostravě zahájeno výjezdní zasedání Státního soudu – oddělení Brno, projednávajícího případ třináctičlenné skupiny F. Kubáně a M. Skrdy, obviněných z vyhotovování, rozmnožování a rozšiřování protistátních letáků, držení zbraní a střeliva a pokusu o ilegální přechod státních hranic. Šlo o jeden z mnoha vykonstruovaných politických procesů, zinscenovaných vládnoucí Komunistickou stranou Československa za účelem upevnění mocenského monopolu a likvidace oponentů. Proces probíhal do 26. 1. a byly v něm vyneseny rozsudky odnětí svobody od 11 měsíců do 25 let. V následujících dnech 27. 1.–28. 1. na něj navazoval další proces s 31člennou skupinou v čele s O. Váňou pro rozšiřování protistátních letáků a údajnou přípravu přepadů, vražd a vypalování továren. Soud 24 obžalovaným vyměřil tresty odnětí svobody od 4 měsíců do 10 let. 

25. ledna 1954

MyronDne 25. 1. 1954 zemřel v Ostravě herec, režisér a ředitel divadla Jiří Myron (vlastním jménem Bohumil Prošek). Narodil se v roce 1884 v Humpolci, studoval v Praze. Od mládí inklinoval k divadelnímu umění, v letech 1904–1909 působil u různých kočovných společností. Z existenčních důvodů přijal místo státního úředníka. Po svém přeložení do Kladna se věnoval ochotnickému herectví a po vzniku Stálého divadla se stal jeho externím členem. Státní službu definitivně opustil v roce 1919. Po krátkém působení v Praze a opět na Kladně byl v letech 1921–1923 členem olomoucké činohry a následně pak až do své smrti Národního divadla Moravskoslezského. Kromě herecké a režijní práce stál v letech 1942–1946 v čele ostravského divadla jako ředitel. Za jeho zásluhy mu byl v roce 1954 udělen in memoriam Řád práce a současně došlo k přejmenování Lidového divadla na Divadlo Jiřího Myrona.

Foto: Jiří Myron (1884–1954), člen činohry a ředitel ostravského divadla. 

Připravil Archiv města Ostravy

22. ledna 1910

Dne 22. 1. 1910 se v Moravské Ostravě konalo jednání o postátnění soukromé polské obecné školy v Polské (dnešní Slezské) Ostravě. Účastnili se jej čeští a polští poslanci slezského zemského sněmu a někteří poslanci vídeňské říšské rady. Tím tento původně lokální česko-polský národnostní a politický spor nabyl celozemského měřítka. Polskoostravský obecní výbor, podporovaný činiteli Národní rady české, Ústřední Matice školské a rezolucemi některých těšínských obcí (Dětmarovice, Lazy, Rychvald, Šumbark), nebyl nakloněn převzetí polské školy do vlastní správy. Z české strany byla záležitost politicky využita k lobování za vydání zemského zákona o zřizování veřejných menšinových škol ve Slezsku. Po četných dalších jednáních byla polská obecná škola převzata do správy obce Polská Ostrava až počátkem školního roku 1914/1915. 

24. ledna 1950

Dne 24. 1. 1950 bylo v Ostravě zahájeno výjezdní zasedání Státního soudu – oddělení Brno, projednávajícího případ třináctičlenné skupiny F. Kubáně a M. Skrdy, obviněných z vyhotovování, rozmnožování a rozšiřování protistátních letáků, držení zbraní a střeliva a pokusu o ilegální přechod státních hranic. Šlo o jeden z mnoha vykonstruovaných politických procesů, zinscenovaných vládnoucí Komunistickou stranou Československa za účelem upevnění mocenského monopolu a likvidace oponentů. Proces probíhal do 26. 1. a byly v něm vyneseny rozsudky odnětí svobody od 11 měsíců do 25 let. V následujících dnech 27. 1.–28. 1. na něj navazoval další proces s 31člennou skupinou v čele s O. Váňou pro rozšiřování protistátních letáků a údajnou přípravu přepadů, vražd a vypalování továren. Soud 24 obžalovaným vyměřil tresty odnětí svobody od 4 měsíců do 10 let. 

25. ledna 1954

MyronDne 25. 1. 1954 zemřel v Ostravě herec, režisér a ředitel divadla Jiří Myron (vlastním jménem Bohumil Prošek). Narodil se v roce 1884 v Humpolci, studoval v Praze. Od mládí inklinoval k divadelnímu umění, v letech 1904–1909 působil u různých kočovných společností. Z existenčních důvodů přijal místo státního úředníka. Po svém přeložení do Kladna se věnoval ochotnickému herectví a po vzniku Stálého divadla se stal jeho externím členem. Státní službu definitivně opustil v roce 1919. Po krátkém působení v Praze a opět na Kladně byl v letech 1921–1923 členem olomoucké činohry a následně pak až do své smrti Národního divadla Moravskoslezského. Kromě herecké a režijní práce stál v letech 1942–1946 v čele ostravského divadla jako ředitel. Za jeho zásluhy mu byl v roce 1954 udělen in memoriam Řád práce a současně došlo k přejmenování Lidového divadla na Divadlo Jiřího Myrona.

Foto: Jiří Myron (1884–1954), člen činohry a ředitel ostravského divadla. 

Připravil Archiv města Ostravy