Historické kalendárium

pro týden od 14. ledna do 20. ledna

15. ledna 1921

Dne 15. 1. 1921 se konala v Praze ustavující valná hromada akciové společnosti Lux. Předmětem jejího podnikání byla tovární výroba žárovek, jejichž spotřeba v ČSR se tehdy odhadovala na 20 milionů kusů ročně. Továrna, první svého druhu v českých zemích, byla v letech 1921–22 vybudována v Ostravě na katastru Přívozu, na rohu dnešních ulic Teslovy a Muglinovské. Ve správní radě společnosti zasedal a později ji také řídil průmyslník a člen městské rady Jan Geisler. V roce 1931 došlo k přenesení sídla společnosti do Ostravy. V té době se již firma dostávala vlivem vysoké úvěrové zátěže a vnější hospodářské krize do svízelné ekonomické situace a od roku 1936 byla v likvidaci. 

16. ledna 1868

Dne 16. 1. 1868 se v Rájci nad Svitavou (okr. Blansko) narodil dirigent, sbormistr a skladatel Cyril Metoděj Hrazdira. Vystudoval Janáčkovu varhanickou školu v Brně, kde působil jako varhaník ve starobrněnském klášteře a sbormistr Cyrilské jednoty. Po vojenské službě v Olomouci se stal ředitelem kůru v Polské (dnes Slezské) Ostravě. Patřil k výrazným osobnostem ostravského hudebního života přelomu 19. a 20. století. Založil a řídil slezskoostravský pěvecký sbor Záboj a byl sbormistrem moravskoostravského Lumíru. V roce 1899 se stal ředitelem kůru nově vysvěceného farního chrámu v Přívoze. Po roce 1907 působil opět v Brně a Velkém Meziříčí, později u kočovných operních společností. Od roku 1911 pobýval v Chorvatsku a Slovinsku. Do vlasti se vrátil až krátce před svojí smrtí v roce 1926. 

20. ledna 1969

palachDne 20. 1. 1969 se na dnešním Masarykově náměstí shromáždili ostravští vysokoškoláci, aby uctili památku tragicky zemřelého Jana Palacha. Demonstranti vyslechli stanovisko ostravského Svazu vysokoškolských studentů k Palachovu sebeupálení a k tehdejší politické situaci. Zdůrazňovalo se v něm, že čin Jana Palacha byl důsledkem pocitů nejistoty, bezperspektivnosti, jež se zmocňovala všech mladých lidí. Za důležité zástupci studentů považovali to, jak odpovědní činitelé přistoupí k odezvám veřejnosti na tento čin. Početný průvod se pak vydal směrem k Smetanovu náměstí. Před Divadlem Zdeňka Nejedlého (dnes Antonína Dvořáka) pak studenti v čele s rektorem VŠB prof. B. Růžičkou beze slov demonstrovali svůj smutek sejmutím přikrývek hlavy. Tiché a ukázněné shromáždění se konalo za asistence příslušníků Sboru národní bezpečnosti, k žádným incidentům ale nedošlo.

Foto:
Průvod účastníků demonstrace k uctění památky Jana Palacha se vydává směrem z dnešního Masarykova náměstí k tehdejšímu Divadlu Zdeňka Nejedlého (1969).

Připravil Archiv města Ostravy