Historické kalendárium

pro týden od 31. prosince do 6. ledna

31. prosinec 1955

Dne 31. 12. 1955 začalo pravidelné vysílání ostravského studia Československé televize. O zřízení televizního vysílače Ostrava rozhodla vláda ČSR počátkem roku 1954. Se zřízením samostatného studia s vlastní tvorbou se původně nepočítalo, ostravský vysílač byl koncipován jako koncový a měl pouze přenášet signál vysílaný z Prahy. Z důvodů zpoždění výstavby bratislavského studia bylo nakonec rozhodnuto o využití technického zařízení pro Ostravu, kde již začal narůstat počet majitelů televizních přijímačů. V poslední den roku 1955 z improvizovaného studia na vysílači v Hošťálkovicích promluvila do éteru hlasatelka Eva Kunertová: „Dobrý večer, milí přátelé! Vítám vás k prvnímu zkušebnímu vysílání Televizní stanice Ostrava. Ano, je to pravda. Už i Ostrava má svou televizní stanici. A vy, milí přátelé, jste opravdoví televizní diváci...“. Poté následoval silvestrovský program, sestávající z krátkých filmů, spojených průvodním slovem.

3. leden 1937

hokejisteDne 3. 1. 1937 se v Ostravě uskutečnilo první ligové utkání v ledním hokeji v Československu. Sportovně společenský klub Vítkovice (předchůdce dnešního HC Vítkovice Steel) v něm na svém ledě hostil tým AC Sparta Praha. Utkání, které skončilo nerozhodně 1:1, sledovalo na přírodním kluzišti u Sportovního pavilonu ve Vítkovicích (v místech dnešního sadu Jožky Jabůrkové) 2 483 diváků. Klub musel investovat přibližně 50 tisíc korun do úpravy hřiště, rozšíření tribun a instalace umělého osvětlení. Zájem veřejnosti o ligový hokej byl v Ostravě veliký a jen hrubý výnos z utkání činil 9,5 tis. korun.

Popisek k foto: Hokejisté SSK Vítkovice před zaplněnými tribunami na kluzišti u Sportovního pavilonu ve Vítkovicích.

5. leden 1985

Dne 5. 1. 1985 zemřel v Ostravě advokát a politik Karel Goliat. Narodil se v roce 1901 v rodině jičínského krejčího a obchodníka. Studoval na univerzitách v Praze a Berlíně. Od roku 1925 působil v ostravské advokacii. Stoupenec levicové politiky byl spolupracovníkem Bohumíra Šmerala. V komunistickém hnutí kritizoval bolševismus a vnucování sovětského vzoru, formuloval program tzv. demokratického komunismu. Po nástupu stalinistů v KSČ opustil politickou scénu. Věnoval se advokátní praxi (mj. obhajoval spisovatele Ivana Olbrachta) a vydával levicový kulturní měsíčník Turbina. Od začátku nacistické okupace v roce 1939 se skrýval před gestapem. Ilegálně přešel do SSSR, kde byl zatčen pro svoji „protisovětskou“ činnost a uvězněn v gulagu. Po amnestování v roce 1941 vstoupil do řad 1. čs. samostatného polního praporu v Buzuluku. V roce 1943 byl opět zatčen a bez soudu odvlečen zpět do pracovního lágru. Zde byl držen až do roku 1955, přestože o jeho propuštění se zasazovali I. Olbracht, prezident Edvard Beneš i ministr Jan Masaryk. Po návratu do vlasti byl nucen živořit v nedůstojných podmínkách, byl pronásledován pro svůj kritický postoj ke komunistickému režimu.

Připravil: Archiv města Ostravy