Historické kalendárium

pro týden od 10. prosince do 16. prosince

12. - 17. prosinec 1812

V těchto dnech projednával magistrátní soud v Moravské Ostravě jeden z prvních policejních přestupků místní bohaté velkoměšťanky a manželky řeznického mistra Kateřiny Rajské (1766-1836). Dopustila se urážky na cti, když obvinila městského hospodáře Jana Matuščíka z krádeže, čímž „zranila čest a důstojnost“ váženého městského úředníka. Za to byla odsouzena na tři dny do vězení. Před soudem stanula v letech 1812 – 1835 ještě několikrát, také vedle svého manžela Vincenta. Důvody k obžalobě bývaly různé - od slovních urážek, přes drobné krádeže až k fyzickému napadání druhých osob. Rajská byla ženou temperamentní a impulsivní, v Moravské Ostravě jistě známá svérázným chováním a vyjadřováním. V jednom ze soudních spisů se o ní mluví jako o …„známé rvačici, která byla už nepočitatelněkrát kvůli týrání manžela a jiných osob trestána a dokonce jí bylo magistrátem zakázáno společné soužití s manželem. I přes tento zákaz se k němu opět vrátila.“ 

13. prosinec 1886

Dne 13. 12. 1886 se v Ostravě narodil Milan Balcar, skladatel, hudební virtuos, pedagog a hudební publicista (zemřel 16. 4. 1954 ve Frýdku-Místku). Po absolvování reálného gymnázium v Ostravě v roce 1904 začal studovat na přání svého otce Emanuela, báňského inženýra, stavební inženýrství v Praze. Ale již na podzim roku 1905 se stal žákem pražské konzervatoře, na které studoval hru na varhany, klavír, hudební teorii a skladbu. Konzervatoř dokončil v roce 1910. Téhož roku odešel do Zadaru v Dalmácii, aby zde vyučoval hru na klavír a housle. Působil také v hudební společnosti Zoranič a řídil srbský pěvecký sbor Branko. V roce 1913 se vrátil do Prahy, kde působil jako učitel hudby a koncertní klavírista. Za první světové války bojoval na italské frontě. Po vzniku čs. republiky pokračoval v kantorské činnosti v Ostravě a Frenštátu p. R. Nadále koncertoval, např. v roce 1927 poprvé souborně provedl Fibichův klavírní cyklus Nálady, dojmy a upomínky. Intenzivně se podílel na hudebně osvětové činnosti a spolupracoval s rozhlasem, kde uvedl více než 180 hudebních pořadů a přednášek. 

16. prosinec 1953

porubaDne 16. 12. 1953 slavnostně předal národní podnik Stavby sídlišť Ostrava (pozdější Bytostav) k užívání prvních 365 bytů na novém sídlišti v Ostravě-Porubě. Projekt byl realizován podle rozhodnutí tehdejších mocenských struktur o výstavbě socialistických měst na Ostravsku z roku 1951 a inspirován architekturou stalinského Sovětského svazu. Jeho autor, architekt Vladimír Meduna, předpokládal, že historické jádro města Ostravy bude zničeno (podobně jako u města Mostu) a nové centrum města bude situováno západněji, mimo vliv předpokládané těžby černého uhlí. Dnes je historizující architektura I. a II. obvodu, rozdělených monumentální Hlavní třídou, nejcennějším dokladem socialistického realismu na území České republiky. Typickým příkladem této architektury jsou obytné soubory Věžičky a Oblouk.

Foto: Letecký snímek I. porubského obvodu (60. léta min. století).

                                                                                                                                                  Připravil: Archiv města Ostravy