Historické kalendárium

pro týden od 3. prosince do 9. prosince

4. prosinec 1938

uprchliciDne 4. 12. 1938 registrovalo policejní ředitelství v Moravské Ostravě už 12 209 uprchlíků ze Sudet a Těšínska, z bývalého území Československa, jež bylo po přijetí Mnichovské dohody obsazeno počátkem října 1938 Německem a Polskem. Mezi uprchlíky bylo též 320 Židů a 112 Němců. Tak velký pohyb obyvatelstva znamenal pro Ostravsko, které se stalo jedním z dočasných útočišť těchto lidí, značné sociální problémy, zejména s ubytováním a zaměstnáním. Příliv uprchlíků zvýšil počet ostravských nezaměstnaných nejméně o 2 tisíce osob. Průmyslové závody přijímaly jen kvalifikované pracovní síly, což platilo především o Vítkovických železárnách. Ostatní měli jisté vyhlídky v dolech a u menších firem. O ubytování a stravování se staral nově zřízený Místní výbor pro umisťování evakuovaných osob, který ve spolupráci s Čs. červeným křížem zřizoval noclehárny, útulky a provizorní vývařovny. Rodiny železničářů byly např. ubytovány v železničních vagónech na nádraží v Přívoze. Všechna tato opatření byla však jen přechodná a nouzová.

Na snímku: Uprchlíci z Těšínska ubytovaní v jedné z ostravských škol (1938)

6. prosinec 1998

Dne 6. 12. 1998 slavnostně vysvětil ostravsko-opavský biskup František Lobkowicz v Ostravě-Pustkovci novostavbu kostela sv. Cyrila a Metoděje. Pustkovečtí se tak konečně dočkali důstojného katolického kostela, neboť do té doby se v obci nacházela pouze kaple sv. Andělů strážných z roku 1882. Nový prostorný kostel vyrostl v letech 1997-1998 podle architektonických návrhů Tomáše Černouška, Jana Kováře a Františka Zajíčka. Kostel má tvar pravidelného osmiúhelníku a je vysoký 12 metrů. Zvonice, která nese tři zvony, byla umístěna netradičně vedle chrámu a měří 24 metrů. Chrám pojme 600 věřících.

9. prosinec 1697

Dne 9. 12. 1697 se v Moravské Ostravě narodil František Kalivoda, syn ostravského zlatníka a purkmistra Jindřicha Františka Kalivody. Poté, co se stejně jako jeho otec vyučil zlatníkem, vykonal dne 21. 6. 1724 mistrovskou zkoušku v Nise (polské město Nysa v Horním Slezsku) u cechu tamních zlatníků. Téhož roku se oženil v Moravské Ostravě s Barborou, dcerou Havla Jarolíma a začal zde provozovat zlatnické řemeslo. Byl otcem čtyř dětí. V roce 1736 se po smrti manželky Barbory znovu oženil v Těšíně, kde je jako zlatnický mistr doložen ještě v roce 1753.

                                                                                                                                                  Připravil: Archiv města Ostravy