Historické kalendárium

pro týden od 19. listopadu do 25. listopadu

24. listopad 1900

Dne 24. 11. 1900 začal vycházet Ostravský deník, tribuna Politického pokrokového spolku v Moravské Ostravě. Tisku listu se ujala I. společenská knih- a kamenotiskárna v Polské Ostravě, první česká tiskárna ve Slezsku (založena byla v roce 1897). Deník měl mít obsah politický, sociální, národohospodářský, umělecký a zábavný, jeho počátky však nebyly jednoduché, jelikož se nedostávalo zkušených redaktorů, kteří by zároveň byli znalí místních poměrů. 

24. listopad 1902

Dne 24. 11. 1902 se uskutečnila kolaudace nově postaveného římsko-katolického kostela v Michálkovicích, zasvěceného Nanebevzetí Panny Marie. První krok k jeho stavbě byl učiněn již v roce 1898, kdy byl ustaven zvláštní výbor pro vystavění kostela. V květnu 1901 byla stavba zadána firmě Mainx a Popp z Moravské Ostravy, která neprodleně zahájila práce. Kostel je vystavěn v románském slohu, délka hlavní lodi je 24,75 m, hlavní loď je vysoká 40,5 m. Čtyři zvony, kterými byly původně kostelní věže osazeny, vyhotovila zvonolitecká firma Diepold z Prahy. Největší z nich o průměru 120 cm vážil 1 045 kg. Nový kostel byl slavnostně vysvěcen 7. ledna 1907, vyššího biskupského svěcení se kostelu dostalo 13. června 1907 z rukou vratislavského biskupa a kardinála Jiřího Koppa. 

25. listopad 1914

rozsudekDne 25. 11. 1914 vynesl stanný soud v Moravské Ostravě rozsudek smrti nad pětadvacetiletým technickým úředníkem z Přerova Slavomírem Kratochvílem za rozmnožování a rozšiřování ilegálních letáků. Trest byl na dvoře moravskoostravského okresního soudu ihned vykonán. Tato první oběť rakouské vojenské justice vzbudila velké rozhořčení mezi českým lidem, dozvěděli se o ní také příslušníci zahraničního odboje. Pozdější prezident T. G. Masaryk o tom napsal: „Odsouzení Kratochvílovo bylo mi důkazem, že Vídeň nadobro trhá svazky s námi a povoluje úplně násilnické politice militaristického pangermanismu. Proto smrt Kratochvílova stala se mně jedním z hlavních důvodů pro mé definitivní protirakouské rozhodnutí.“

Příloha: Kopie rozsudku smrti nad Slavomírem Kratochvílem.

                                                                                                                                                                 Připravil: Archiv města Ostravy