Historické kalendárium

pro týden od 29. října do 4. listopadu

29. říjen 1757

dolovaniDne 29. října 1757 ohlásil František Karel Josef svobodný pán z Eichendorfu moravské reprezentaci a komoře v Brně nález uhlí. Pocházelo ze tří blíže nespecifikovaných míst na slezskoostravském panství hraběte Františka Josefa Wilczka. Podle výsledků zkoušek nalezené uhlí sice vydávalo malý žár, ale šlo jen o uhlí povrchové. Dalo se proto předpokládat, že ve větší hloubce se jeho kvalita zlepší. Eichendorfův objev nebyl nic převratného, neboť toto uhlí znali již dávno okolní kováři a zámečníci, kteří je běžně užívali ve svých řemeslnických dílnách ve směsi s dřevěným uhlím v poměru 1:2. Ačkoliv bylo pánovi z Eichendorfu uděleno kutací právo kdekoli, kde by se domníval, že by mohlo být uhlí, těžba nebyla zahájena a nález uhlí tak nebyl zužitkován.

Kresba: Ruční dobývání uhlí na Ostravsku ve druhé polovině 19. století.

31. říjen 1877

Dne 31. října 1877 ve Vídni zemřel podnikatel Albert Klein, spolumajitel firmy bratří Kleinové, která postavila řadu železnic, mezi jinými v letech 1867-1870 též Ostravsko-frýdlantskou dráhu. Kleinové dosahovali podnikatelských úspěchů především tím, že prováděli své zakázky levně, kvalitně a díky nasazení obrovského množství dělníků velmi rychle. K dosažení podobné efektivity Kleinové budovali pro své dělníky provizorní ubytovny, vývařovny a polní ošetřovny. V průběhu necelých čtyř desetiletí existence firmy Gebrüder Klein dosáhla hodnota jimi vytvořených staveb silnic a železnic 40 milionů zlatých.

4. listopad 1389

Dnem 4. listopadu 1389 je datován vznik privilegia olomouckého biskupa Mikuláše z Rýzmburka, jímž dává městu Moravské Ostravě právo odúmrti, tj. právo odkazovat v závěti volně majetek i těm ostravským měšťanům, kteří neměli vlastní děti, nebo jejichž dědici od nich byli pobytem vzdáleni. Zároveň biskup Mikuláš požadoval, aby si město pořídilo lepší opevnění, vzhledem k jeho poloze v pohraničí olomouckého biskupství, a aby měšťané byli v jeho obraně statečnější.

                                                                                                                                            Připravil: Archiv města Ostravy