Historické kalendárium

pro týden od 5. do 11. září

7. září

kostelDne 7. září 1783 byla vysvěcena novostavba kostela sv. Josefa v Polské Ostravě (dnes Slezské Ostravě), která nahradila starší zčásti kamenný, zčásti dřevěný kostel sv. Jiří. Díky pozdějšímu poddolování poklesl kostel až o 8 metrů a byl poškozen tak, že ho bylo nutno v letech 1913–1929 uzavřít a provést nákladnou rekonstrukci. Základy i zdivo kostela byly zpevněny železobetonovým věncem, což činí z objektu technickou zvláštnost. V interiéru barokní jednolodní stavby ovlivněné klasicismem je umístěn cenný obraz Panny Marie s Jezulátkem z první poloviny 15. století.

 

 

8. září

Dne 8. září 1922 založili v hospodě U dubu Karel Aniol, Arnošt Haberkiewicz, Jaroslav Horák, Petr Křižák a František Mruzek Sportovní klub (SK) Slezská Ostrava. Spolu s pěti nadšenci podepsala ustavující listinu dvacítka mužů, vesměs horníků. SK Slezská otevřel vlastní hřiště na Kamenci až v roce 1925, v roce 1934 se stěhoval na Starou střelnici. To už hrál divizi, v roce 1937 poprvé postoupil do první ligy. Stadion na Bazalech, současné sídlo klubu, slouží od roku 1959. Mistrem Československa se jako Baník Ostrava stal klub v letech 1976, 1980 a 1981, mistrem Česka byl  v roce 2004. Čs. nebo Český pohár vyhrál v letech 1973, 1978, 1979, 1991 a 2005. V roce 1979 se probojoval do semifinále Poháru vítězů pohárů, o dva roky později byl ve čtvrtfinále Poháru mistrů evropských zemí, v roce 1974 hrál čtvrtfinále Poháru UEFA. V síni slávy Baníku Ostrava figurují mj. Jiří Křižák, Miroslav Wiecek, Tomáš Pospíchal, František Schmucker, Rostislav Vojáček, Libor Radimec, Zdeněk Rygel, Verner Lička, Tomáš Galásek, Milan Baroš, René Bolf, Marek Jankulovski, Radek Slončík, Václav Svěrkoš.  

 

9. září

Dne 9. září 1929 byly zahájeny práce na železniční trati Mariánské Hory – Brušperk –Kozlovice. Přesto, že vytvoření projektu, přípravné a stavební práce trvaly neuvěřitelných více než 60 let, od roku 1894 do roku 1960, byla zprovozněna jen malá část navrhované trasy sloužící nakonec tramvajové dopravě. První etapa ze Zábřehu do Hrabové byla uvedena do provozu v roce 1930. Až o 20 let později byla zahájena výstavba dalšího úseku směrem k Nové Bělé, která však již nebyla dokončena. V roce 1960 bylo rozhodnuto o zrušení trati z Hrabůvky do Hrabové. Do dnešní doby se zachovaly pozůstatky nadjezdu a mostních pilířů v Nové Bělé a zbytky nástupiště v Hrabové.

 

10. září

Dne 10. září 1901 se v Jičíně narodil Karel Goliath, advokát, politik a spisovatel. V Ostravě, kde měl sídlo své advokátní kanceláře, se stal známým obhajobou spisovatele Ivana Olbrachta. Svůj osud spojil s levicovým hnutím. Byl členem KSČ, ale po její bolševizaci z ní vystoupil, avšak do konce života se hlásil k tzv. „demokratickému komunismu“. V roce 1939 se zapojil do protinacistického odboje a odešel do Sovětského svazu. Po uzavření paktu Ribbentrop-Molotov se podílel na výzvě německým vojákům ke složení zbraní, která byla ovšem v té době kvalifikována jako protisovětská a K. Goliath byl deportován do gulagu, kde byl přes krátké propuštění vězněn až do roku 1955. Po návratu do Československa byl dále perzekvován, byl mu zabaven majetek, vyměřena nejnižší penze a několikrát byl umístěn v psychiatrických léčebnách. Přes těžké existenční podmínky napsal mnohasvazkové dílo týkající se především dějin komunistického hnutí, z něhož je vydána pouze část.

                                                                                                                                                    Připravuje: Archiv města Ostravy