Historické kalendárium

pro týden od 22. října do 28. října

24. října 1897

pivovarDne 24. října 1897 se v Národním domě v Moravské Ostravě konala ustavující valná hromada nově založeného Českého akciového pivovaru v Moravské Ostravě. Téhož roku bylo započato se stavbou provozních budov. Pivovar byl v následujícím roce dostavěn, byla přijata pivovarská chasa a již 4. září 1898 zde vystavili první pivo. Pivovar byl v čistě českých rukou a měl být konkurentem německého pivovaru Strassmannova.

Pohlednice: Český akciový pivovar v Moravské Ostravě na dnešní Hornopolní ulici před první světovou válkou.

26. října 1952

Dne 26. října 1952 v Jablunkově zemřel sochař Augustin Handzel. Narodil se 7. června 1886 v Moravské Ostravě v dělnické kolonii Na Šalomouně, vyučil se štukatérem a štukatérský závod také provozoval. Od poloviny dvacátých let minulého století již pracoval jako svobodný umělec. Byl zakládajícím členem Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců a členem dalších výtvarných spolků, s nimiž také vystavoval. Jeho plastiky jsou k vidění v exteriérech na několika místech Ostravy (např. při vstupu na slezskoostravský hřbitov).

27. října 1907

Dne 27. října 1907 byl založen Ostrauer Automobilclub. Jeho předsedou se stal moravskoostravský klenotník Isidor Schwarz, jeden z prvních, ne-li vůbec první majitel a uživatel automobilu v Moravské Ostravě. K nejvýznamnějším činnostem autoklubu patřilo pořádání automobilových závodů, avšak spolupracoval též se státními a místními úřady při umísťování prvních výstražných dopravních značek.  

                                                                                                                                                       Připravil: Archiv města Ostravy