Historické kalendárium

pro týden od 8. října do 14. října

8. října 1932

Dne 8. října 1932 odjelo z Bohumína přes Polsko do Sovětského svazu za prací 22 rodin havířů ze Slezské Ostravy, Karvinska a Orlovska. Byl to již čtvrtý transport v průběhu dvou měsíců. Celkem 95 rodin tehdy podlehlo lživé komunistické propagandě, že v SSSR najdou práci a blahobyt. V celé Evropě tehdy vrcholila hospodářská krize doprovázená vysokou nezaměstnaností.

12. října 1922

dum umeniDne 12. října 1922 se konala ustavující schůze Spolku pro vybudování a udržování výstavního pavilonu v Moravské Ostravě. V jeho čele stanul centrální ředitel Vítkovických dolů Eduard Šebela. Spolek dostal od města Moravské Ostravy zdarma pozemek na vybudování výstavního pavilonu a jako dar od Obchodní a živnostenské komory v Olomouci 150 tisíc korun. Se stavbou Domu umění se započalo v červnu 1924. Dokončený objekt byl 13. května 1926 odevzdán veřejnosti. Autoři projektu stavby František Fiala a Vladimír Wallenfels se inspirovali muzeem v Hradci Králové a holandskou cihlovou architekturou.

 

 

Na snímku: Dům umění v Ostravě na pohlednici z roku 1928.

13. října 1914

Dne 13. října 1914 se v Krmelíně narodil nadporučík československého a britského letectva Alois Vávra. Po rozpuštění čs. armády vstoupil v květnu 1939 do odbojové organizace Obrana národa a byl také velitelem její ostravské městské organizace. V srpnu 1939 uprchl z protektorátu přes Polsko do Francie, kde se po vypuknutí druhé světové války účastnil jako příslušník 1. čs. pěší divize pozemních bojů. Ve Velké Británii podal přihlášku k letectvu a prodělal výcvik navigátora. Zahynul při bojovém letu 18. listopadu 1943 nad Biskajským zálivem, když se jeho letoun Liberator nevrátil z protiponorkové patroly. Zřejmě byl sestřelen německými dálkovými stíhači.

                                                                                                                                                       Připravil: Archiv města Ostravy