Historické kalendárium

pro týden od 1. října do 7. října

2. říjen 1910

Dne 2. října 1910 byl v Ostravě uspořádán letecký den. Původně na něm měl vystoupit český aviatik inženýr Jan Kašpar. Jeho účast se nepodařilo zajistit, avšak své umění Ostravanům i lidem z okolí předvedl polský letec ing. Adolf Warchalowski. Ten dokonce svůj stroj do Ostravy dopravil o týden dříve a vystavil jej pro zvědavce na Nové střelnici. Dnes na tomto místě stojí Nová radnice.

4. říjen 1950

michalkaDne 4. října 1950 došlo ve sloji Leopold na jámě Michálka ve Slezské Ostravě k výbuchu důlních plynů. Zahynulo 36 horníků, mezi nimi sedm hornických učňů. Příčinou jejich úmrtí byly popáleniny nebo otrava kysličníkem uhelnatým. Událost byla tak závažná, že ji projednávali ministři na mimořádném zasedání vlády ČSR. Kabinet se usnesl uspořádat obětem důlního neštěstí státní pohřeb. Zúčastnil se ho předseda vlády Antonín Zápotocký, někteří ministři a další osobnosti. Katastrofa měla depresívní vliv na osazenstvo všech dolů revíru a ztížila také nábor učňů do hornictví. Proslýchalo se, že tragédie byla zapříčiněna hrubým porušením bezpečnostních předpisů při honbě za vyššími výkony, nesmyslným soutěžením a údernickým hnutím.

 

K foto: Deník Nová svoboda informuje 9. října 1950 o pohřbu obětí důlního neštěstí.

6. říjen 1987

Dne 6. října 1987 zemřel v Ostravě horník Zdeněk Mašek, příslušník domácího odboje za 2. světové války. Byl zapojen do činnosti odbojové skupiny, která měla středisko v hostinci U Bajgerů v Ostravě-Radvanicích, a převáděla čs. vojáky do Polska. Odbojáři měnili uprchlíkům peníze za polské zloté a poté je odváželi na hranici Protektorátu Čechy a Morava mezi Radvanicemi a Petřvaldem. Aktivitu skupiny ukončil až německý útok na Polsko v září 1939 ani později nebyla gestapem odhalena.

                                                                                                                                                       Připravil: Archiv města Ostravy