Historické kalendárium

pro týden od 10. září do 16. září

12. září 1908

znakDne 12. září 1908 byla rozhodnutím císaře Františka Josefa I. povýšena dosavadní samostatná obec Hrušov na městys. Obecní výbor očekával, že obec tak „získá na vlivu a vážnosti“. V té době Hrušov dosahoval historického maxima počtu obyvatel (v roce 1910 to bylo 7 922 lidí). Průmysl v novém městysi představovala První rakouská továrna na sodu, jež byla prvním a hlavním dodavatelem sody na trh monarchie, továrna na hliněné zboží pro chemický průmysl a doly Hubert a Ida. V roce 1908 zde byly tři obecné školy, německá, česká a polská. V souvislosti s povýšením na městys obdržel Hrušov v roce 1909 městský znak. Je v něm kamzík hrabat Wilczků, držící dvě zkřížená hornická kladiva, věž s jehlancovou střechou, jež představuje chladicí věž továrny na sodu a vlnící se voda s rybou, nad níž je ozubené kolo.

 

15. září 1932

Dne 15. září 1932 zemřel v Moravské Ostravě ve věku 56 let JUDr. Ferdinand Pelc, jeden z představitelů českého národního a politického života ve Slezsku. V roce 1907 otevřel ve Slezské Ostravě svou první notářskou kancelář, od roku 1921 působil jako notář v Moravské Ostravě. Od roku 1908 až do své smrti řídil jako předseda činnost Slezské Matice osvěty lidové, podporující rozvoj českého školství na Těšínsku a Ostravsku. Po krátkou dobu trvání Zemského národního výboru pro Slezsko, ustaveného 30. října 1918 ve Slezské Ostravě, byl jeho prvním místopředsedou. V letech 1919–1928 stál v čele slezské zemské samosprávy jako předseda zemské správní komise pro Slezsko. V době česko-polského sporu o Těšínsko 1919–1920 se zúčastnil mnoha důležitých jednání, v roce 1920 jako předseda československé plebiscitní komise. Rušné události tohoto období vylíčil v  knize „O Těšínsko“ (1928). 

16. září 1799

V pondělí 16. září 1799 otevřel fulnecký měšťan a ranhojič František Jaschke první a na více než sto let jedinou veřejnou lékárnu v Moravské Ostravě. Dostala název „U zlaté koruny“ a nacházela se v domě na rohu dnešního Masarykova náměstí a Velké ulice (nyní je na jejím místě GE Money Bank). Jako vážená a známá osobnost se František Jaschke podílel na správě města, v letech 1813–1817 byl purkmistrem. V roce 1827 přešla lékárna do rukou Severina Johannyho, původem ze starého lékárenského rodu s kořeny v Itálii. Od roku 1832 působila v domě na rohu Masarykova náměstí a Solné ulice. V roce 1869 ji po svém otci převzal  magistr farmacie Adalbert Johanny, který ještě zvýšil úroveň lékárny, srovnávané s nejlepšími lékárnami ve Vídni. Adalbert Johanny byl v letech 1888–1901 starostou Moravské Ostravy. Do svého nynějšího působiště se lékárna „U zlaté koruny“ přestěhovala po 2. světové válce, neboť nedaleký nárožní dům byl zničen náletem. 

                                                                                                                                                                 Připravuje: Archiv města Ostravy