Historické kalendárium

pro týden od 3. září do 9. září

3. září 1858

karolinaDne 3. září 1858 povolil Krajský úřad v Novém Jičíně ústřednímu ředitelství Rothschildových dolů železáren zřízení jedné koksárenské baterie o 20 pecích u Dolu Karolina v Moravské Ostravě. Byla tak založena první a nejznámější koksovna na území Ostravy. Stížnosti zástupců města Moravské Ostravy na to, že „výpary a kouř z koksovacích pecí ztěžují dýchání dokonce na Nádražní ulici“ ani jejich varování před škodlivými účinky koksárenského provozu na lidské zdraví a před hrozící zvýšenou úmrtností, příslušné úřady nevyslyšely a koksovna Karolina se dále rozšiřovala. V prostoru u dnešní ulice 28. října vyráběla koks více než sto let. Průmyslovému panoramatu blízko samotného středu města vévodila od roku 1931 mohutná budova úpravny uhlí zbouraná na konci 80. let 20. století. Na snímku pohlednice z počátku 30. let 20. století, na níž je koksovna Karolina a vlevo budova uhelného prádla.                                                 

8. září 1945

Dne 8. září 1945 byl vydán dekret prezidenta republiky Edvarda Beneše o přeložení Vysoké školy báňské z Příbrami do Ostravy. Ostrava se tak poprvé ve svých dějinách stala sídlem vysoké školy. Do prvního studijního roku 1945/1946 se v novém působišti zapsalo 170 posluchačů hutnického a 251 posluchačů hornického oboru. Byl to nejvyšší počet studentů v historii školy od roku 1849. Prvním rektorem Vysoké školy báňské v novém sídle se stal univerzitní profesor František Čechura, jeden ze zakladatelů českého důlního měřictví. Téměř po tři desetiletí probíhala výuka a vědeckovýzkumná činnost v objektech bývalých středních škol roztroušených po různých městských čtvrtích. V roce 1973 byla zahájena výuka v novém vysokoškolském areálu v Porubě, jehož výstavba začala v roce 1964 a postupné rozšiřování probíhá dodnes. 

9. září 1774

Dne 9. září 1774 se ve Frankfurtu nad Mohanem narodil Salomon Mayer svobodný pán Rothschild, zakladatel finančního a průmyslového impéria Rothschildů v habsburské monarchii a nejvýznamnější průmyslník první poloviny 19. století v ostravské průmyslové oblasti. Od roku 1831 usiloval o koupi rozestavěné Rudolfovy huti (Vítkovických železáren), což souviselo se záměrem vídeňského bankovního domu Rothschildů vybudovat železnici z Vídně do Krakova procházející Ostravskem. Definitivně přešly železárny ve Vítkovicích do vlastnictví Salomona Mayera Rothschilda v dubnu 1843 za cenu 321 000 zlatých konvenční měny. Patřily k nim také doly ve Slezské Ostravě a Petřkovicích. Železárny navštívil baron Rothschild poprvé v říjnu 1843, prohlédl si rovněž některá důlní díla. Salomon Mayer Rothschild zemřel v Paříži dne 27. června 1855.

                                                                                                                                                           Připravuje: Archiv města Ostravy