Historické kalendárium

pro týden od 20. srpna do 26. srpna

21. srpen 1968

Dne 21. 8. 1968 byla Ostrava kolem druhé hodiny ranní obsazena tzv. Železnou divizí Sovětské armády, jíž velel generálmajor Grigorij P. Jaškin. Velká část zaměstnanců ostravských závodů, dolů a institucí se zformovala v dlouhé průvody, které se vydaly do centra města k sekretariátu Krajského výboru KSČ před Dům energetiky, před budovu Státní národní bezpečnosti na Bráfově ulici a před Novou radnici. V čele zástupů demonstrantů byly neseny státní vlajky a transparenty s protiokupačními nápisy. Ze vzdálenějších městských čtvrtí přijížděli protestující občané, hlavně mládež, nákladními auty. Rozmístěním okupačních vojsk v ulicích a prostranstvích centra města byl narušen provoz městské hromadné dopravy. Před Novou radnicí tanky sovětských vojáků nebezpečně najížděly do lidí. Ve večerních hodinách po odsunutí okupačních jednotek z centra města nastalo mezi lidmi určité uklidnění. 

22. srpen 1888

Dne 22. 8. 1888 se v obci Hrabůvka (dnes místní část obvodu Ostrava-Jih) narodil lékař Ludvík Klega. Nadšený člen Sokola se v době první světové války dostal na ruskou frontu, kde využil svých znalostí lékaře a zajišťoval zdravotní péči u československých legií. V roce 1922 se vrátil do Ostravy a pracoval jako městský lékař ve Vítkovicích. S jeho jménem je spojeno založení Masarykovy ligy proti tuberkulóze ve Vítkovicích, zavedl očkování dětí ve škole, značnou pozornost věnoval snímkování plic horníků. V letech 1922-1925 a opět od roku 1931 byl starostou vítkovického Sokola. Z jeho iniciativy bylo postaveno sokolské kino Rekord (Mír). Od roku 1922 do ledna 1933 stál v čele místní jednoty Čsl. obce legionářské. Zemřel po jedné z nesčetných cest za svými pacienty na následky prochladnutí v lednu 1933. 

23. srpen 1937

benesDne 23. 8. 1937 navštívil Ostravu prezident Republiky československé dr. Edvard Beneš. Přesně v 8.34 hodin vjel zvláštní vlak s prezidentským vagonem na nádraží v Přívoze. Po oficiálním přivítání okresním hejtmanem Františkem Studnářem nasedl prezident do otevřeného automobilu a za nadšeného zdravení davy obyvatelstva se zvolna vydal Nádražní ulicí a ulicí Boleslava Pecky (dnes 30. dubna) k Nové radnici. Zde na slavnostně vyzdobeném Prokešově náměstí, na čestné tribuně zřízené za tímto účelem a ozdobené věncem s iniciálami E. B., přijal vřelé uvítání z úst starosty Moravské Ostravy senátora Josefa Chalupníka. Další zastávkou prezidentské návštěvy se staly Vítkovické železárny, kde byl přítomen odpichu vysoké pece, a jáma Ignát v Mariánských Horách.

                                                                                                                                                            Připravuje: Archiv města Ostravy