Historické kalendárium

pro týden od 13. srpna do 19. srpna

15. srpen 1899

kostelDne 15. 8. 1899 byl olomouckým arcibiskupem Theodorem Kohnem slavnostně vysvěcen nový přívozský farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie. Samotná událost svěcení proběhla za účasti významných hostů tehdejšího politického a církevního života. Mezi nejvzácnější patřil rakouský arcivévoda Evžen Savojský, člen panovnické rodiny, který zastupoval císaře Františka Josefa I. Nádherně vyzdobené domy, vlající prapory v barvách říšských, zemských a papežských, dekorované portréty císaře v oknech a ve výkladech, stožáry s prapory, velkolepá slavobrána, pochodňový průvod v předvečer a defilé spolků a hornických kapel v slavnostních úborech – to vše přispělo k velkolepému podniku, který Přívoz do té doby nezažil.

Foto: Kostel v Přívoze:  Uvítání arcivévody knížete Evžena na náměstí v Přívoze u příležitosti vysvěcení kostela Neposkvrněného početí Panny Marie (1899) 

18. srpen 1826

Dne 18. 8. 1826 se v Lipníku nad Bečvou narodil Wilhelm Isak Wolf Gutmann, jehož jméno je spojeno s horním a hutním podnikáním na Ostravsku. S bratrem Davidem vytvořil firmu Gebrüder Gutmann, která brzy získala renomé při podnikatelských činnostech v takových oborech jako obchod s uhlím, dolování uhlí, hutnictví železa a peněžnictví. Spolu s podnikatelem Ignátem Vondráčkem si pronajal arcibiskupské uhelné doly v Orlové a doly barona Rothschilda v Moravské Ostravě a v Doubravě. V roce 1873 vytvořil s Rothschildy Vítkovické horní a hutní těžířstvo ke správě a provozu Vítkovických železáren. Zasahoval i do průmyslové politiky rakousko-uherské monarchie v oblasti tvorby nových celních zákonů a tarifů. Za zásluhy o rozvoj průmyslu byl roku 1878 povýšen do rytířského stavu. Do erbu si zvolil heslo Semper progrediens (Vždy ku prospěchu).

19. srpen 1591

Dne 19. 8. 1591 potvrdil biskup Stanislav II. Pavlovský stanovy Bratrstva ostravských literátů. Hlavním závazkem ostravských literátů byl zpěv při rorátech v době adventní a při slavnostních mších. Tato povinnost se však vztahovala jen na vybrané členy bratrstva, kteří jako znalí písma (odtud literáti) uměli i zpívat. Avšak i ženy, kterým byla účast na liturgickém zpěvu tradičně zapovězena, a ti, kteří neuměli zpívat, se mohli stát členy bratrstva. Platili však vyšší členské příspěvky než zpívající. Bratrstvo pravidelně konalo bohoslužby za živé i mrtvé členy a v případě úmrtí některého z členů nebo příslušníků jeho rodiny se pohřeb konal za účasti celého sdružení.

                                                                                                                                                   Připravuje: Archiv města Ostravy