Historické kalendárium

pro týden od 6. srpna do 12. srpna

6. srpen 1555

Dne 6. 8. 1555 olomoucký biskup Marek propustil městu Moravská Ostrava ves a tvrz Přívoz z lenního svazku s podmínkou, že Ostravští budou za tuto svobodu každoročně odvádět biskupské komoře 3 zlaté moravské a Přívozští budou nadále povinni jako v dřívějších dobách robotovat na mlýnské strouze. Česky psaná listina byla vydána v Kroměříži a předcházela jí kupní smlouva z dubna téhož roku, podle které město Moravská Ostrava koupilo s povolením biskupa tvrz a ves Přívoz od sirotků po zemřelém majiteli Jiříkovi Kravařském ze Šlevic za 1 550 zlatých moravských. Vrchností nad přívozskými obyvateli zůstala Ostrava až do zrušení poddanství v roce 1848. 

7. srpen 1856

Dne 7. 8. 1856 se v obci Pernitz v Rakousku narodil báňský technik August Fillunger (zemřel 26. 1. 1918 v Moravské Ostravě). V roce 1883 vstoupil do služeb důlních podniků Severní dráhy Ferdinandovy v Moravské Ostravě, v nichž působil až do roku 1890. O sedm let později byl pověřen funkcí ústředního ředitele Vítkovických kamenouhelných dolů v Moravské Ostravě. Měl podíl na výstavbě Dolu Louis ve Vítkovicích, Dolu Oskar v Petřkovicích, koksoven při dolech Karolina a Terezie. Značný význam pro rozvoj revíru mělo jeho úsilí o zavádění nejmodernějších světových těžebních technik a řady novinek v oboru trhacích prací a bezpečnosti důlního provozu. Bohatá byla i jeho činnost veřejná: aktivně se podílel na činnosti Hornicko-hutnického spolku v Moravské Ostravě. Péči o výchovu hornického dorostu se věnoval ve funkci předsedy kuratoria Horní školy v Moravské Ostravě.

9. srpen 1914

mostDne 9. 8. 1914 byla podle projektu ing. G. Hermanna dokončena pozoruhodná technická stavba Říšský most v Moravské Ostravě (dnes most Miloše Sýkory), spojující moravskou a slezskou část města. Nahradil nevyhovující a provizorní ocelový most, který byl vybudován po zřícení řetězového mostu v roce 1886. Postavily ho Vítkovické železárny jako ocelový nýtovaný obloukový most se spodní mostovkou vedoucí přes řeku Ostravici. Má ocelový příhradový oblouk o rozpětí 60 m a vzepětí 7 m, jeho celková délka je 92 m a šířka 16 m. Po obou stranách umožňují tři metry široké chodníky bezpečný pohyb chodců. 

Foto: Říšský most přes Ostravici na nedatovaném snímku mezi roky 1930-1938.

                                                                                                                                                   Připravuje: Archiv města Ostravy