Historické kalendárium

pro týden od 30. července do 5. srpna

31. červenec 1671

Dnem 31. 7. 1671 je datována stížnost hukvaldského rentmistra správě biskupských statků, že Ostravští nezaplatili na daních ani krejcar. Přitom konstatoval, že se tak děje spíše ze vzdoru, než z nemajetnosti. A protože neodváděli měsíční daně a nespláceli ani staré dlužní úpisy na daně, navrhoval opětovné provedení vojenské exekuce. Rentmistr žaloval, že obyvatelé Ostravy si stěžují na nadměrné daně a na jejich nerovnoměrné rozložení. Ti vznesli požadavek poslat biskupské správě soupis obydlených a neobydlených domů. Seznam pak skutečně téhož roku provedl hukvaldský úředník Haníček. Kromě nájemníků a těch, kteří své domy a chalupy „oddali a jich se i z praetensiami svými pospúštěli“, zaznamenal 95 obydlených domů. Mezi jejich majiteli bylo několik, „kteří už rok neplatili daní ze svých gruntů a jak dnes tak zejtra jich zanechati chtějí“.

31. červenec 1900

Dne 31. 7. 1900 se v Příbrami narodil technik a univerzitní profesor Josef Teindl, který zde také vystudoval vysokou školu báňskou. Během studií působil jako asistent prof. Glazunova v ústavu teoretického hutnictví. Po ukončení školy zakotvil v roce 1938 v Karlově huti v Lískovci. Od února 1948 se stal externím profesorem pro obor teoretického hutnictví, o tři roky později přešel na VŠB v Ostravě jako řádný profesor a přednosta ústavu teoretického hutnictví. Děkanem hutnické fakulty byl v letech 1958–1960. Pracoval jako člen vědeckého kolegia nauky o materiálu ČSAV, předsedal komisi kandidátské a doktorské obhajoby z fyzikální metalurgie a mezních stavů materiálů. Ve svém díle se zabýval problematikou nauky o kovech a fyzikální metalurgii, korozním napadením kovů aj. Zemřel 5. 2. 1972 v Ostravě.          

2. srpen 1900

listinaDne 2. 8. 1900 vydali ve Vídni císařské rozhodnutí, kterým Přívoz (dnes součást centrálního obvodu města Ostravy) získal statut města. Aktu předcházela řada kroků dokládajících proměnu dynamicky se rozrůstající obce v městský celek – mj. zpracování regulačního plánu architektem Camillem Sittem, výstavba kostela, budovy radnice, zřízení farního obvodu. Na slavnostním zasedání obecního výboru byl u této příležitosti do zasedací síně zavěšen jako poděkování za úspěšnou práci obraz přívozského starosty Wilhelma Müllera. Význam události byl podtržen vysláním tříčlenné deputace v čele se starostou Müllerem k císaři do Vídně „s poděkováním za povýšení“ a s odevzdáním diplomu o udělení čestného občanství ministru spravedlnosti Aloisi, svobodnému pánu Spens-Boden. 

Na fotografii je zobrazena listina, kterou byl Přívoz v roce 1900 povýšen na město.

                                                                                                                                                   Připravuje: Archiv města Ostravy