Historické kalendárium

pro týden od 23. července do 29. července

24. červenec 1860

Dne 24. 7. 1860 podalo město Moravská Ostrava za podpory široké veřejnosti okresnímu hejtmanství v Místku žádost o zřízení nádraží u jámy Karolina. Hlavním důvodem byla velká vzdálenost přívozského nádraží od centra města a neuspokojivý stav Nádražní ulice. Žádost opřeli o nárůst počtu obyvatel a zvýšenou potřebu přísunu poživatin a dalších potřeb pro pracující lid. Následovalo ještě několik dalších žádostí, ve kterých byla okresnímu hejtmanství zdůrazňována nutnost zřízení malého nádraží. Žádosti však nebyly vyslyšeny a vedením Severní dráhy Ferdinandovy jednoznačně zamítnuty s odůvodněním, že vlastní pouze koncesi na nákladní uhelnou dopravu. Tento požadavek byl realizován až v roce 1871, kdy byla vybudována Ostravsko-frýdlantské dráha. 

27. červenec 1874

dul anselmDne 27. 7. 1874 zemřel podnikatel a bankéř Anselm Salomon Rothschild, majitel dolů a průmyslových podniků na Ostravsku. Ten v roce 1855 v Ostravě a okolí navázal na aktivity svého otce a dokončil zahájené finanční operace, jako koupi Dolu František v Přívoze, dolů Albert a Hubert v Hrušově, Michal a Ferdinand v Michálkovicích, Hermenegild v Polské Ostravě atd. V 60. letech 19. století, kdy se začal postupně projevovat pokles zájmu vídeňského bankovního domu o ostravský průmysl, uzavřel smlouvu s uhlobarony Gutmanny a hormistrem Hynkem Vondráčkem. Ustavili Doubravsko-orlovskou důlní společnost, které Rothschild pronajal doly v Doubravě, Orlové, Porubě, Lazích i Důl Karolina v Moravské Ostravě. Zasloužil se o založení Spojených vítkovických kamenouhelných dolů (1871), podílel se na vzniku První rakousko-uherské vysokopecní společnosti, která v letech 1872–1873 vybudovala Žofinskou huť. Dále stál u založení Vítkovického horního a hutního těžířstva, které převzalo Vítkovické železárny, kamenouhelné a rudné doly. Zasloužil se také o zvelebení zámku a parku v Šilheřovicích. Jeho jméno nese mj. Důl Anselm v Petřkovicích (později Eduard Urx, dnes Hornické muzeum Landek Park). 

Popisek k foto: Důl Anselm v Petřkovicích na začátku 20. století.

29. červenec 1904

Dne 29. 7. 1904 se Společenstvo hostinských a výčepníků v Moravské Ostravě obrátilo na představenstvo města se stížností na skandální poměry v ostravských hospodách a se žádostí o zjednání nápravy. Ta jen předcházela dalším stížnostem, které byly podávány zejména v průběhu roku 1907 organizacemi a spolky, místními periodiky aj. Představitelé města v nich byli upozorňováni na katastrofální poměry v nálevnách, opilecké rvačky a výtržnosti, na nelegální zaměstnávání velkého počtu „číšnic“, které byly ve skutečnosti prostitutkami. Stížnosti se týkaly putyk na ulicích Pivovarské, Velké, Dlouhé a náměstí císaře Františka Josefa (dnešní Jiráskovo nám.) aj. Stížnosti jednotlivců nabyly takových rozměrů, až policejní komisařství omezilo ve 2. polovině roku 1907 pořádání tanečních zábav v Moravské Ostravě, Vítkovicích, Přívoze, Polské Ostravě i v Zábřehu nad Odrou.                                   Připravuje: Archiv města Ostravy