Historické kalendárium

pro týden od 9. července do 15. července

9. červenec

Dne 9. 7. 1849 vypukla v Moravské Ostravě epidemie cholery, které rok předtím předcházela úspěšně potlačená epidemie tyfu.  V průběhu srpna nabývala na intenzitě a nákaze podléhalo stále více občanů. Tehdy jediný městský fyzikus (lékař) MUDr. Nikodém Kroček napsal správě města dopis, ve kterém popisoval možnosti dopadu nákazy a jejího šíření zejména v nejnižších vrstvách obyvatelstva a žádal o seznámení veřejnosti s touto skutečností. Na magistrát se obrátil ohledně dalšího možného šíření nákazy i ranhojič B. Fuchs. V měsíci srpnu byla přijata ošetřovatelka, která pečovala o nemocné ve zvlášť uvolněné místnosti nemocnice. Chudým, aby nehladověli, byla rozdávána hovězí polévka a poskytnuty peníze k nákupu potravin. Byly zbořeny dva domy, ve kterých podle Dr. Kročka epidemie propukly. V Moravské Ostravě nákaze podle matriky podlehlo až 144 především chudších obyvatel.

12. červenec

Dne 12. 7. 1923 byl na radnici Moravské Ostravy na základě usnesení technického odboru schválen stavební program a správní komisí byla vypsána soutěž pro zpracování projektu nové radnice pro Velkou Ostravu. Do soutěže se přihlásili pražští architekti Pavel Janák a Josef Sakař, brněnští Vladimír Fischer a Adolf Liebscher, z Moravské Ostravy Ernest Korner a firma architektů Františka Koláře a Jana Rubého. Návrhy byly posuzovány porotci v únoru 1924. Architektonická komise nakonec vybrala návrh firmy Kolář & Rubý, ale konečné vypracování jejich projektu podmínila spoluprací s architekty Sakařem nebo Fischerem. Projekt, který vzešel z architektonického týmu Kolář, Rubý, Fischer, s výjimkou věže, v podstatě odpovídal dnešní skutečnosti.

15. červenec

synagogaDne 15. 7. 1901 zemřel v Moravské Ostravě měšťan a stavitel František Böhm. Rodák z Kunína (1825) byl 15. 3. 1849 rozhodnutím radních včleněn do cechu kovářů a sdružených řemesel a vzápětí přijat za měšťana. Roku 1852 byl zapsán jako tesařský mistr. V roce 1854 se oženil s Jindřiškou, dcerou kovářského mistra Jana Grubera. V roce 1855 zhotovil plány přístavby 2. patra staré radnice, která však byla provedena až o čtyři léta později. Roku 1874 byl vybrán k opravě celé radnice i ke zhotovení štukové výzdoby radniční věže. Je autorem návrhu a stavby německé reálky a řady budov ve městě i okolí. Projektoval a vystavěl dělnické ubikace a přízemní obytné domky (Šalomounská kolonie) mj. pro průmyslové závody Antona Himmelbauera nebo Vítkovické kamenouhelné doly. Jeho rukopis nesly obytné domy na Stodolní ulici, nájemní domy na Fifejdách, židovská synagoga na Zeyerově ul. provedená v maurském slohu.

 

9. červenec

Dne 9. 7. 1849 vypukla v Moravské Ostravě epidemie cholery, které rok předtím předcházela úspěšně potlačená epidemie tyfu.  V průběhu srpna nabývala na intenzitě a nákaze podléhalo stále více občanů. Tehdy jediný městský fyzikus (lékař) MUDr. Nikodém Kroček napsal správě města dopis, ve kterém popisoval možnosti dopadu nákazy a jejího šíření zejména v nejnižších vrstvách obyvatelstva a žádal o seznámení veřejnosti s touto skutečností. Na magistrát se obrátil ohledně dalšího možného šíření nákazy i ranhojič B. Fuchs. V měsíci srpnu byla přijata ošetřovatelka, která pečovala o nemocné ve zvlášť uvolněné místnosti nemocnice. Chudým, aby nehladověli, byla rozdávána hovězí polévka a poskytnuty peníze k nákupu potravin. Byly zbořeny dva domy, ve kterých podle Dr. Kročka epidemie propukly. V Moravské Ostravě nákaze podle matriky podlehlo až 144 především chudších obyvatel.

12. červenec

Dne 12. 7. 1923 byl na radnici Moravské Ostravy na základě usnesení technického odboru schválen stavební program a správní komisí byla vypsána soutěž pro zpracování projektu nové radnice pro Velkou Ostravu. Do soutěže se přihlásili pražští architekti Pavel Janák a Josef Sakař, brněnští Vladimír Fischer a Adolf Liebscher, z Moravské Ostravy Ernest Korner a firma architektů Františka Koláře a Jana Rubého. Návrhy byly posuzovány porotci v únoru 1924. Architektonická komise nakonec vybrala návrh firmy Kolář & Rubý, ale konečné vypracování jejich projektu podmínila spoluprací s architekty Sakařem nebo Fischerem. Projekt, který vzešel z architektonického týmu Kolář, Rubý, Fischer, s výjimkou věže, v podstatě odpovídal dnešní skutečnosti.

15. červenec

synagogaDne 15. 7. 1901 zemřel v Moravské Ostravě měšťan a stavitel František Böhm. Rodák z Kunína (1825) byl 15. 3. 1849 rozhodnutím radních včleněn do cechu kovářů a sdružených řemesel a vzápětí přijat za měšťana. Roku 1852 byl zapsán jako tesařský mistr. V roce 1854 se oženil s Jindřiškou, dcerou kovářského mistra Jana Grubera. V roce 1855 zhotovil plány přístavby 2. patra staré radnice, která však byla provedena až o čtyři léta později. Roku 1874 byl vybrán k opravě celé radnice i ke zhotovení štukové výzdoby radniční věže. Je autorem návrhu a stavby německé reálky a řady budov ve městě i okolí. Projektoval a vystavěl dělnické ubikace a přízemní obytné domky (Šalomounská kolonie) mj. pro průmyslové závody Antona Himmelbauera nebo Vítkovické kamenouhelné doly. Jeho rukopis nesly obytné domy na Stodolní ulici, nájemní domy na Fifejdách, židovská synagoga na Zeyerově ul. provedená v maurském slohu.