Historické kalendárium

25/6 2012

pro týden od 18. června do 24. června

19. červen 1603

rinoltDne 19. 6. 1603 byl městskou radou v Moravské Ostravě pořízen pozůstalostní inventář majetku zemřelého kamenického mistra Jana Rinolta. Tento vlašský kameník, původem Ital, našel uplatnění ve službách olomouckých biskupů, především Stanislava Pavlovského. S jeho svolením se usadil v Moravské Ostravě, kde je jeho pobyt doložen v letech 1586 - 1603. Se svými tovaryši pracoval na řadě míst, např. v Olomouci, Kroměříži a také v Moravské Ostravě. Ve zdejším kostele svatého Václava dokončil v roce 1603 kamenné sloupy nosné arkády nově vystavěné renesanční kruchty a ornamentální hlavici levého sloupu opatřil svým jménem. Je patrně také autorem renesančního náhrobku dalšího významného vlašského stavitele a purkmistra města Bernarda Lva, který zemřel v Moravské Ostravě 1. 3. 1603 a je pochován v kostele sv. Václava. Jan Rinolt zemřel jen o pouhé tři a půl měsíce později, pár dní před 19. červnem 1603.

20. červen 1767

Dnem 20. 6. 1767 je datována zpráva mincovního a horního reprezentanta v Opavě barona Arnošta Locelly, adresovaná dvorské komoře ve Vídni. Baron Locella zde poprvé vyjádřil myšlenku, že Moravská Ostrava se svým okolím je vhodnou lokalitou pro umístění moderního železářského průmyslu, založeného na výrobě a rafinaci železa minerálními palivy. Tato zpráva tehdy ještě nevyvolala pozornost úřadů ani podnikatelských kruhů a zapadla v zapomenutí ve vídeňských císařských archivech.

23. červen 1939

Dne 23. 6. 1939 byl dán do provozu nový most přes řeku Ostravici u Nové radnice, který nahradil starší dřevěnou lávku pro pěší z roku 1912. Nazýval se Jubilejní, protože měl být původně otevřen k 20. výročí vzniku Československé republiky 28. října 1938. Nový most navržený a postavený Vítkovickými železárnami byl ocelový, svařovaný o délce 59,3 m a šířce 14 m. Na konci druhé světové války byl však zničen ustupující německou armádou a po osvobození nahrazen provizóriem. Nového mostu, který dostal název most Pionýrů, se tato lokalita dočkala až v roce 1959.

                                                                                                                                                         Připravuje: Archiv města Ostravy