Historické kalendárium

pro týden od 19. do 24. září

19. září  

Dne 19. září 1595 koupil Kryštof Bzenec z Markvartovic od Zikmunda Sedlnického za 18 tisíc tolarů tvrz a ves Polanku se dvěma poplužními dvory. Kryštof byl posledním mužským potomkem opavské větve rodu Bzenců. V roce 1599, rok před svou smrtí, prodal Polanku své třetí manželce Konstancii Porubské z Velké Poruby. První písemná zmínka o renesanční tvrzi, která byla součástí majetkových převodů, pochází z roku 1586. V 60. letech 17. století byla Vaneckými z Jemničky upravena na barokní zámek. Od roku 1835 náležel zámek  Blücherům, kteří mu v roce 1895 dali pseudorenesanční podobu.  

20. září 

Dne 20. září 1948 se v Ostravě konalo první výjezdní zasedání Státního soudu – oddělení Brno. Za rozmnožování a rozšiřování letáků s portrétem Winstona Churchilla a nápisem Čechoslováci! Hodina vašeho osvobození přijde! byli souzeni řídící učitel z Radvanic Emil Šlusař, studující medicíny Z. Fišer z Vítkovic a tři úřednice ostravského nakladatelství Melantrich. Šlusař, který byl označen za iniciátora celé akce, byl odsouzen na osm let odnětí svobody. Ostatní pak na jeden až šest let. Rozsudky byly doprovázeny masivní tiskovou kampaní. Obžalovaní byli označováni jako rozvraceči, zrádci, pomahači odsunutých sudetských Němců atd.  

23. září

jurecekDne 23. září 1868 se v Moravské Ostravě narodil stavitel, sběratel a mecenáš umění František Jureček, který svou sběratelskou činností získal na 120 obrazů, kreseb a soch mj. bratří Mánesů, J. Mařáka, V. Brožíka, K. Purkyně, A. Chitussiho, F. Ženíška, L. Marolda, M. Švabinského a A. Slavíčka. Před smrtí celou svou sbírku odkázal Spolku pro vystavění a udržování výstavního pavilonu v Moravské Ostravě s přáním, aby byly umístěny v právě budovaném Domě umění, který byl otevřen v roce 1926. F. Jureček zemřel 5. října 1925 v Moravské Ostravě. Dnes je Dům umění součástí Galerie výtvarného umění v Ostravě a její sbírky čítají přes 20 000 děl.

                                                                                                               Připravuje: Archiv města Ostravy