Historické kalendárium

pro týden od 4. června do 10. června

4. červen 1850

Dne 4. 6. 1850 se v Poděbradech narodil báňský inženýr Emanuel Balcar (zemřel 9. 1. 1922 v Ostravě). Na Ostravsko přišel v roce 1872 na výzvu báňského podnikatele Ignáta Vondráčka. Během své kariéry působil na řadě šachet, proslul zejména jako hlavní inženýr na Dole Šalomoun v Moravské Ostravě. Zasloužil se o jeho technický rozvoj, zlepšení organizace práce a zvýšení těžby. Zajímal se o sociální poměry zaměstnanců, o výši jejich příjmů, vedl je ke spořivosti a bojoval proti tehdy na Ostravsku rozšířenému alkoholismu. Organizační talent využíval k ovlivňování vzdělanosti dělnictva šířením knih a časopisů. Inicioval zřízení závodní knihovny na Šalomounu a provozoval vlastní knihkupectví. Úspěšný byl při získávání finančních prostředků pro české školství a zejména na stavbu českého Národního domu (dnešní Divadlo J. Myrona). Uplatnil se jako žurnalista, redigoval přílohu Opavského týdeníku Ostravan v době, kdy byl jediným českým listem na Ostravsku.

6. červen 1871

bachnerDne 6. 6. 1871 se ve Wilamowicích v Polsku narodil obchodník, podnikatel a majitel obchodního domu v Moravské Ostravě Mořic Bachner (zemřel 13. 2. 1935 v Moravské Ostravě). Na Ostravsko přišel v polovině 90. let 19. století se záměrem provozovat obchodní činnost. Jako úspěšný obchodník se specializoval na prodej kuchyňských potřeb, nářadí, skla, porcelánu a železářského sortimentu. Jeho firma nejprve sídlila na Hlavní ulici (dnes 28. října), později na rohu Zámecké a dnešní Puchmajerovy ulice v Mor. Ostravě. Na tomto místě byl v letech 1932-33 postaven obchodní dům Bachner (dnešní Prior) podle projektu německého architekta Ericha Mendelsohna. Jedná se o jedinou stavbu tohoto architekta realizovanou v Československu. Projektant se nechal inspirovat systémem amerických mrakodrapů, využil technologie vyzdívaných ocelových konstrukcí. Také vybavení interiéru odpovídalo nejmodernějším požadavkům kladeným na obchodní dům. Mimo jiné zde byla poprvé v Ostravě instalována klimatizace.

8. červen 1947

Dne 8. 6. 1947 byl při oslavách třicátého výročí bitvy u Zborova odhalen nově zbudovaný Zborovský památník I. a II. zahraničnímu odboji v Husově sadu v Moravské Ostravě. Památník z roku 1927 byl za nacistické okupace odstraněn. Nová podoba byla zhotovena podle projektu akademického architekta Jana Jírovce. Jeho součástí jsou pamětní desky s prstí z bojišť I. a II. světové války, na kterých bojovali příslušníci našich legií a zahraničních vojsk z Ostravska.

                                                                                                                                                          Připravuje: Archiv města Ostravy