Historické kalendárium

pro týden od 14. května do 20. května

15. květen 1922

Dne 15. 5. 1922 se Moravská Ostrava stala sídlem krajského soudu a státního zastupitelství, s územní působností pro obvod okresních soudů v Moravské Ostravě, Místku, Českém Těšíně, Fryštátu, Jablunkově, Frýdku, Slezské Ostravě a Bohumíně. Až do tohoto data příslušela Moravská Ostrava k obvodu Krajského soudu v Novém Jičíně. Nové úřady zprvu musely sdílet budovu s okresním soudem na Sokolské ulici, justiční palác na Havlíčkově nábřeží podle projektu architekta Františka Vahaly byl dokončen teprve v roce 1929. 

17. květen 1362

listinaDne 17. 5. 1362 byla v Opavě vydána listina českého krále a císaře Karla IV., kterou udělil městu Moravské Ostravě právo konat patnáctidenní výroční trh. Tímto aktem panovník významně přispěl k hospodářskému rozvoji Ostravy a k jejímu vzestupu ve 14. a 15. století. Samotný dokument se dochoval v originále (s výjimkou pečeti) a je nyní nejstarší archiválií uloženou v Archivu města Ostravy.

 

20. květen 1957

Dne 20. 5. 1957 byly na základě vládního nařízení č. 9/1957 Sb. připojeny k Ostravě dosud samostatné obce Poruba, Pustkovec, Třebovice a město Svinov. Tato územní změna byla realizována především proto, neboť na území Poruby probíhala již od roku 1952 velkoryse koncipovaná výstavba nového sídliště, kde mělo výhledově nalézt nový domov až 150 tisíc obyvatel Ostravy. Pro svůj převážně zemědělský charakter byla naopak vyčleněna z obvodu města nakrátko obec Hrabová, která se stala součástí nově vytvořeného okresu Ostrava-venkov (opět připojena k Ostravě po jeho zrušení v roce 1960). 

                                                                                                                                                 Připravuje: Archiv města Ostravy