Historické kalendárium

pro týden od 7. května do 13. května

9. květen 1952

Dne 9. 5. 1952 byl v Ostravě slavnostně zahájen provoz trolejbusové dopravy. První linka, kterou obsluhovaly ve 25minutových intervalech dva trolejbusy, vedla po 5,5 km dlouhé trase z točny na náměstí Republiky po Českobratrské ulici k Nové radnici, dále po Sokolské ulici do Přívozu a odtud zpět po Cihelní ulicí opět na náměstí Republiky. Ještě v témže roce zprovoznili další linku z náměstí Republiky do Hrušova, kde byla konečná zastávka nedaleko chemičky Dukla. 

12. květen 1899

Dne 12. 5. 1899 se v česko-německé rodině kočího na jámě Jindřich v Moravské Ostravě narodil Josef Hinner, pozdější starosta a vládní komisař města v době německé okupace. Po absolvování studia práv na německé univerzitě v Praze si v Moravské Ostravě otevřel advokátní kancelář a zastupoval občany české i německé národnosti z nejrůznějších kruhů (mj. v letech 1926-1928 též tehdejšího redaktora Dělnického deníku Klementa Gottwalda). V komunální politice působil od roku 1935. Po obsazení Moravské Ostravy německým vojskem v březnu 1939 byl dosazen na post starosty města a po rozpuštění zastupitelstva do úřadu vládního komisaře. Již v únoru 1940 byl pro svůj příliš smířlivý postoj k českým zaměstnancům zbaven funkce a vrátil se k advokátní praxi. Po osvobození ČSR byl krátce vězněn, žádné provinění mu ale prokázáno nebylo. Vrácení čs. státního občanství se již nedomohl, neboť v roce 1951 zemřel v léčebně v Petřkovicích na následky dlouhotrvající těžké choroby. 

13. květen 1926

dum umeniDne 13. 5. 1926 byl předán veřejnosti Dům umění na Jurečkově ulici v Moravské Ostravě. Jednopatrová budova z režného cihelného zdiva, která je vynikajícím příkladem uplatnění purismu v moderní architektuře, byla vybudována podle projektu pražských architektů Františka Fialy a Vladimíra Wallenfelse, stavbu prováděl stavitel Rudolf Kaulich z Moravské Ostravy. Základem expozic a galerijních sbírek se staly obrazy, kresby a plastiky, které odkázal Domu umění zdejší stavitel a mecenáš umění František Jureček. 

 

 

 

Popisek k foto: Exteriér a interiér Domu umění koncem 20. let 20. století.

                                                                                                                                                        Připravuje: Archiv města Ostravy