Historické kalendárium

pro týden od 30. dubna do 6. května

30. duben 1946

pomníkDne 30. dubna 1946 při příležitosti 1. výročí osvobození města, byl slavnostně odhalen Památník osvobození a mauzoleum Rudé armády v Komenského sadech v Moravské Ostravě. Autorem projektu byl akademický architekt Josef Jírovec, sochařskou výzdobu ztvárnili akademičtí sochaři Konrád Babraj a Karel Vávra.Do mauzolea byly uloženy urny 657 vojáků Rudé armády, 5 československých tankistů a 6 ostravských občanů, kteří padli v průběhu osvobozovacích bojů.

Na snímku: Památník Rudé armády těsně před slavnostním odhalením počátkem dubna 1946. Definitivní podobu získal až o rok později, kdy bylo na průčelí osazeno bronzové sousoší dělníka a rudoarmějce.

 

1. květen 1847

Dne 1. května 1847 přijel na nádraží v Přívoze první vlak železniční společnosti Severní dráha Ferdinandova. Ostrava tak získala poprvé v dějinách rychlé a spolehlivé spojení s českými zeměmi a Rakouskem-Uherskem, po napojení na síť pruských drah i se světem – s Vratislaví a Berlínem. Dráha umožnila snadný odbyt výrobků průmyslových podniků i dovoz surovin a dopravu pracovních sil ze značně odlehlých oblastí, čímž významně stimulovala růst zaměstnanosti. Bez nadsázky lze konstatovat, že teprve železnice byla rozhodujícím faktorem, který nastartoval bouřlivý rozvoj celého regionu. 

2. květen 1855

Dne 2. května 1855 se v Benešově narodil herec, spisovatel, novinář a dramatik František Sokol Tůma. Ostravu navštívil poprvé v roce 1893, natrvalo se zde usadil o dva roky později. Působil tu jako redaktor novin a časopisů Radhošť, Ostravice, Ostravan. V letech 1901-1912 samostatně vydával Ostravan „neodvislý list k hájení zájmů čes. lidu na Ostravsku, Místecku, Kravařsku a Valašsku“. Jeho živý zájem o život prostých lidí i o sociální a národnostní problematiku v multietnickém prostředí Ostravska a Těšínska na přelomu 19. a 20. století se odrazil v řadě románových děl, z nichž nejznámější je trilogie Černé království a pentalogie Na kresách. Díky své tvorbě byl vnímán jako jedna z nejvýraznějších postav českého národního hnutí v regionu. Zemřel v Moravské Ostravě 31. prosince 1925. 

                                                                                                                                                        Připravuje: Archiv města Ostravy