Historické kalendárium

pro týden od 16. dubna do 22. dubna

16. duben 1961

DKMODne 16. dubna 1961 byl slavnostně otevřen Dům pracujících Ostravy, později přejmenovaný na Dům kultury pracujících VŽKG, ve své době největší zařízení svého druhu v republice. V dobovém tisku bylo označováno jako „obrovská bílá loď uprostřed černé Ostravy“. Podle projektu architekta Josefa Frágnera byl kulturní dům postaven se společenským sálem pro cca 1 200 návštěvníků, divadlem s 620 sedadly, kinem s kapacitou 450 míst, hudebním sálem, přednáškovou síní, knihovnou, restaurací, kavárnou a klubovními místnostmi. Vstup tvoří monumentální fasáda, nad níž stojí alegorické sochy Hudba, Sochařství, Sport, Práce s dětmi, Zlepšovatel a Chemie autorů Vlastimila Večeři a Jiřího Myszaka. Dvě sousoší Stanislava Hanzlíka před budovou, z nichž druhé je součástí kašny, byla nazvána Mládí a Dívčí tajemství. V současnosti je Dům kultury města Ostravy akciovou společností, jejímž jediným vlastníkem je statutární město Ostrava. Sídlí zde mj. přední český symfonický orchestr – Janáčkova filharmonie Ostrava. 

17. duben 1828

Dne 17. dubna 1828 se ve Vídni narodil báňský odborník Rudolf Sauer. Od roku 1852 až do své smrti působil v Moravské Ostravě. Zasazoval se o zlepšení vybavení dolů, třídíren uhlí a koksoven strojním zařízením, z nichž některé sám projektoval. Tím povznesl do té doby primitivní dolování v ostravsko–karvinském revíru na vyšší úroveň. Zasloužil se o zvýšení obytného standardu v některých hornických koloniích. Vedle praxe báňského inženýra, činnosti vědecké a odborné, vyvíjel i politickou aktivitu. V letech 1876–1905 byl členem moravskoostravského městského zastupitelstva a řídil jeho technickou sekci, stál v čele Hornicko–hutnického spolku v Moravské Ostravě a dal podnět k založení spořitelního a záloženského konsorcia Rakousko–uherského úřednického sdružení pro Moravskou Ostravu a okolí. Zemřel 29. 11. 1909 v Moravské Ostravě. 

18. duben 1461

Dnem 18. dubna 1461 je datována první spolehlivá zmínka o vsi Hošťálkovice, jejíž vznik se však klade do první poloviny 13. století. Jako jejich majitel se v tomto roce uvádí Mikuláš Zajíček z Hošťálkovic. Název vsi pochází z vlastního jména Gotšalk nebo Hoščálek, jenž byl s největší pravděpodobností jejím zakladatelem. Od roku 1636 byly Hošťálkovice součástí hlučínského panství, v roce 1847 je spolu s dalšími obcemi koupil majitel Vítkovických železáren Salomon Mayer Rothschild. Obyvatelstvo obce se až do počátku 19. století zabývalo výhradně zemědělstvím. Hošťálkovice byly připojeny k Ostravě v roce 1976, od roku 1990 jsou samostatným městským obvodem. 

22. duben 1964

Dne 22. dubna 1964 byla zahájena výstavba nového areálu Vysoké školy báňské v Ostravě–Porubě, ve své době nejmodernějšího v republice. Kapacita budov a jejich přístrojové vybavení byly již dlouhou dobu terčem kritiky vyučujících i studentů, neboť investiční záměr z roku 1947 na nahrazení provizorního umístění učeben novými budovami byl neustále odkládán. Teprve na základě vládního usnesení se v roce 1964 začaly stavět dvě budovy kolejí a poslucháren, které se staly základem areálu školy. V následujících letech zde vyrostly objekty vědecko–výzkumných pracovišť, přednáškových sálů a laboratoří.

                                                                                                                                                                 Připravuje: Archiv města Ostravy

16. duben 1961

DKMODne 16. dubna 1961 byl slavnostně otevřen Dům pracujících Ostravy, později přejmenovaný na Dům kultury pracujících VŽKG, ve své době největší zařízení svého druhu v republice. V dobovém tisku bylo označováno jako „obrovská bílá loď uprostřed černé Ostravy“. Podle projektu architekta Josefa Frágnera byl kulturní dům postaven se společenským sálem pro cca 1 200 návštěvníků, divadlem s 620 sedadly, kinem s kapacitou 450 míst, hudebním sálem, přednáškovou síní, knihovnou, restaurací, kavárnou a klubovními místnostmi. Vstup tvoří monumentální fasáda, nad níž stojí alegorické sochy Hudba, Sochařství, Sport, Práce s dětmi, Zlepšovatel a Chemie autorů Vlastimila Večeři a Jiřího Myszaka. Dvě sousoší Stanislava Hanzlíka před budovou, z nichž druhé je součástí kašny, byla nazvána Mládí a Dívčí tajemství. V současnosti je Dům kultury města Ostravy akciovou společností, jejímž jediným vlastníkem je statutární město Ostrava. Sídlí zde mj. přední český symfonický orchestr – Janáčkova filharmonie Ostrava. 

17. duben 1828

Dne 17. dubna 1828 se ve Vídni narodil báňský odborník Rudolf Sauer. Od roku 1852 až do své smrti působil v Moravské Ostravě. Zasazoval se o zlepšení vybavení dolů, třídíren uhlí a koksoven strojním zařízením, z nichž některé sám projektoval. Tím povznesl do té doby primitivní dolování v ostravsko–karvinském revíru na vyšší úroveň. Zasloužil se o zvýšení obytného standardu v některých hornických koloniích. Vedle praxe báňského inženýra, činnosti vědecké a odborné, vyvíjel i politickou aktivitu. V letech 1876–1905 byl členem moravskoostravského městského zastupitelstva a řídil jeho technickou sekci, stál v čele Hornicko–hutnického spolku v Moravské Ostravě a dal podnět k založení spořitelního a záloženského konsorcia Rakousko–uherského úřednického sdružení pro Moravskou Ostravu a okolí. Zemřel 29. 11. 1909 v Moravské Ostravě. 

18. duben 1461

Dnem 18. dubna 1461 je datována první spolehlivá zmínka o vsi Hošťálkovice, jejíž vznik se však klade do první poloviny 13. století. Jako jejich majitel se v tomto roce uvádí Mikuláš Zajíček z Hošťálkovic. Název vsi pochází z vlastního jména Gotšalk nebo Hoščálek, jenž byl s největší pravděpodobností jejím zakladatelem. Od roku 1636 byly Hošťálkovice součástí hlučínského panství, v roce 1847 je spolu s dalšími obcemi koupil majitel Vítkovických železáren Salomon Mayer Rothschild. Obyvatelstvo obce se až do počátku 19. století zabývalo výhradně zemědělstvím. Hošťálkovice byly připojeny k Ostravě v roce 1976, od roku 1990 jsou samostatným městským obvodem. 

22. duben 1964

Dne 22. dubna 1964 byla zahájena výstavba nového areálu Vysoké školy báňské v Ostravě–Porubě, ve své době nejmodernějšího v republice. Kapacita budov a jejich přístrojové vybavení byly již dlouhou dobu terčem kritiky vyučujících i studentů, neboť investiční záměr z roku 1947 na nahrazení provizorního umístění učeben novými budovami byl neustále odkládán. Teprve na základě vládního usnesení se v roce 1964 začaly stavět dvě budovy kolejí a poslucháren, které se staly základem areálu školy. V následujících letech zde vyrostly objekty vědecko–výzkumných pracovišť, přednáškových sálů a laboratoří.

                                                                                                                                                                 Připravuje: Archiv města Ostravy