Historické kalendárium

pro týden od 26. března do 1. dubna

26. březen

Dne 26. 3. 1872 se ve Vídni narodil dr. Rudolf Prisching. Pocházel z rodiny učitele, vystudoval gymnázium a vídeňskou univerzitu. Od roku 1899 působil jako středoškolský profesor v Moravské Ostravě na místním německém gymnáziu a dívčím lyceu. Brzy po svém příchodu se zapojil do aktivit směřujících k založení průmyslového a živnostenského muzea. Vybudoval základy muzejních sbírek a od roku 1904 začal ve spolupráci s brněnským muzeem pořádat umělecké výstavy. Oficiálně bylo Uměleckoprůmyslové muzeum Ostravsko-karvinského revíru otevřeno v lednu 1910. Prisching se stal jeho prvním správcem. Vedle akvizic sbírkových předmětů a tvorby výstav zajišťoval propagaci muzea, osvětově-přednáškovou činnost a vydávání muzejního časopisu. Ostravské muzeum, při němž zřídil také odbornou knihovnu, vedl až do listopadu 1921. Po svém penzionování v následujícím roce přesídlil zpět do Vídně.

30. březen

Dne 30. 3. 1944 byli na okraji obce Hrabůvka u Moravské Ostravy zastřeleni váleční zajatci Gordon Arthur Kidder, poručík kanadského letectva, a Thomas Kirby Green, major britského královského letectva. Oba důstojníci uprchli při hromadném útěku (tzv. Velký útěk) 76 zajatců z nacistického tábora v Saganu (dnes Żagan poblíž Zhořelce v Polsku) v noci na 25. 3. 1944. O tři dny později však byli zadrženi ve Zlíně a předání gestapu. Z nařízení Adolfa Hitlera a rozkazu šéfa říšské bezpečnostní služby Ernsta Kaltenbrunnera bylo 50 dopadených uprchlíků zastřeleno. Mezi nimi i Kanaďan Kidder a Angličan Green, které zákeřně zavraždili příslušníci zlínského gestapa během transportu do tábora. Těla letců byla bezprostředně po činu převezena do ostravského krematoria a anonymně zpopelněna. Většina pachatelů tohoto válečného zločinu byla po válce dopadena a potrestána.

1. duben

kostelDne 1. 4. 1907 získaly Mariánské Hory statut města. První návrh na povýšení na město vypracoval obecní tajemník Jan Grmela již v roce 1902. Rozvoj Mariánských Hor a výstavba veřejných institucí a komunální infrastruktury v obci byly v prvních letech 20. století natolik dynamické, že se obecní výbor v roce 1904 usnesl požádat znovu o povýšení na město. Podle sčítání obyvatelstva z roku 1900 byla obec Mariánské Hory 23. nejlidnatějším sídlem na Moravě a převyšovala svou početností tradiční města Místek, Mikulov, Vyškov, Uherské Hradiště a další. Žádost se zdůvodněním byla zaslána císařské kanceláři v říjnu 1906 a bylo k ní připojeno album pohledů a polohopisný plán zástavby nové části obce. Císař František Josef I. žádosti vyhověl a tak se již 21. 4. 1907 mohl konat slavnostní akt povýšení obce Mariánských Hor na město. 

Na snímku: Součástí vzestupu obce Mariánské Hory bylo i zřízení samostatné duchovní správy s farním chrámem Korunování Panny Marie vybudovaným v letech 1905–1908. 

                                                                                                                                                                 Připravuje: Archiv města Ostravy

26. březen

Dne 26. 3. 1872 se ve Vídni narodil dr. Rudolf Prisching. Pocházel z rodiny učitele, vystudoval gymnázium a vídeňskou univerzitu. Od roku 1899 působil jako středoškolský profesor v Moravské Ostravě na místním německém gymnáziu a dívčím lyceu. Brzy po svém příchodu se zapojil do aktivit směřujících k založení průmyslového a živnostenského muzea. Vybudoval základy muzejních sbírek a od roku 1904 začal ve spolupráci s brněnským muzeem pořádat umělecké výstavy. Oficiálně bylo Uměleckoprůmyslové muzeum Ostravsko-karvinského revíru otevřeno v lednu 1910. Prisching se stal jeho prvním správcem. Vedle akvizic sbírkových předmětů a tvorby výstav zajišťoval propagaci muzea, osvětově-přednáškovou činnost a vydávání muzejního časopisu. Ostravské muzeum, při němž zřídil také odbornou knihovnu, vedl až do listopadu 1921. Po svém penzionování v následujícím roce přesídlil zpět do Vídně.

30. březen

Dne 30. 3. 1944 byli na okraji obce Hrabůvka u Moravské Ostravy zastřeleni váleční zajatci Gordon Arthur Kidder, poručík kanadského letectva, a Thomas Kirby Green, major britského královského letectva. Oba důstojníci uprchli při hromadném útěku (tzv. Velký útěk) 76 zajatců z nacistického tábora v Saganu (dnes Żagan poblíž Zhořelce v Polsku) v noci na 25. 3. 1944. O tři dny později však byli zadrženi ve Zlíně a předání gestapu. Z nařízení Adolfa Hitlera a rozkazu šéfa říšské bezpečnostní služby Ernsta Kaltenbrunnera bylo 50 dopadených uprchlíků zastřeleno. Mezi nimi i Kanaďan Kidder a Angličan Green, které zákeřně zavraždili příslušníci zlínského gestapa během transportu do tábora. Těla letců byla bezprostředně po činu převezena do ostravského krematoria a anonymně zpopelněna. Většina pachatelů tohoto válečného zločinu byla po válce dopadena a potrestána.

1. duben

kostelDne 1. 4. 1907 získaly Mariánské Hory statut města. První návrh na povýšení na město vypracoval obecní tajemník Jan Grmela již v roce 1902. Rozvoj Mariánských Hor a výstavba veřejných institucí a komunální infrastruktury v obci byly v prvních letech 20. století natolik dynamické, že se obecní výbor v roce 1904 usnesl požádat znovu o povýšení na město. Podle sčítání obyvatelstva z roku 1900 byla obec Mariánské Hory 23. nejlidnatějším sídlem na Moravě a převyšovala svou početností tradiční města Místek, Mikulov, Vyškov, Uherské Hradiště a další. Žádost se zdůvodněním byla zaslána císařské kanceláři v říjnu 1906 a bylo k ní připojeno album pohledů a polohopisný plán zástavby nové části obce. Císař František Josef I. žádosti vyhověl a tak se již 21. 4. 1907 mohl konat slavnostní akt povýšení obce Mariánských Hor na město. 

Na snímku: Součástí vzestupu obce Mariánské Hory bylo i zřízení samostatné duchovní správy s farním chrámem Korunování Panny Marie vybudovaným v letech 1905–1908. 

                                                                                                                                                                 Připravuje: Archiv města Ostravy