Historické kalendárium

pro týden od 20. února do 26. února

25. únor

Dne 25. 2. 1265 je datována první písemná zmínka o vsi Svinov. Pod názvem Schonebrunne se objevuje v listině olomouckého biskupa Bruna z roku 1265 jako klášterní ves cisterciáckého kláštera na Velehradě, který v průběhu 13. století získal rozsáhlé majetky na severní Moravě a ve Slezsku. Svinov patří mezi nejstarší části Ostravy, založen byl mezi lety 1240-1265. Na jeho založení se podíleli hlavně němečtí kolonisté a původní německý název obce zněl Schönbrunn (krásná studánka). Jméno Svinov je zřejmě odvozeno od přídavného jména svinný, tj. potok, močál či místo, kde se svině pasou, brodí nebo pijí, méně pravděpodobné je odvození od osobního jména Svin(ě), (Svinův majetek). 

25. únor

Dne 25. 2. 1898 zemřel ing. Eduard Hořovský (nar. 1831), přední český montanista, který dal své schopnosti do služeb hornictví v Ostravsko-karvinském revíru. Jako báňský inženýr a ředitel dolů pracoval ve službách důlní společnosti Severní dráha Ferdinandova v Polské Ostravě (dnes Slezské Ostravě), poté u Doubravsko-orlovského horního těžířstva. Ve svěřených závodech zaváděl nové metody práce, které zvyšovaly efektivitu i bezpečnost těžby. Neobvyklá kombinace zájmu o techniku a filologii výrazně ovlivnila směr jeho vědecké práce. V 70. letech 19. století vydal třísvazkový spis O způsobech dobývání kamenného uhlí dle anglických, francouzských a německých zpráv a Slovník hornického názvosloví. K jeho nejlepším pracím patřil Německo-česko-ruský hornický a hutnický slovník z roku 1890, který obsahoval 19 tisíc vědeckých a technických výrazů. Právem je řazen mezi zakladatele české odborné hornické terminologie. 

26. únor

turistiDne 26. 2. 1896 byl založen místní odbor Pohorské jednoty Radhošť v Moravské Ostravě. V prvním roce existence měl 235 členů a jejich počet soustavně rostl. K náplni činnosti jednoty patřila podpora a organizace rekreační turistiky, v zimě lyžování. Odbor se stal se prvním turistickým spolkem, který v Beskydech zahájil výstavbu silnice. Došlo k tomu v letech 1910-1911 a cesta v délce 6 km vedla z Velké Ráztoky na Pustevny. Spolu s odborem Klubu českých turistů, který byl založen o tři roky později, se oba spolky zasloužily o zpřístupnění Beskyd veřejnosti a o stavbu prvních turistických ubytoven. Byla to chata Maměnka s jídelnou Libušín na Pustevnách (1899), útulna na Martiňáku (1906), chaty na Lysé hoře a na Ondřejníku (1907), Švarná Hanka na Gruni ve slezské části Beskyd (1908) a další. K foto: Kresba u příležitosti papučového bálu (?) Pohorské jednoty Radhošť z roku 1929 od neznámého autora.

                                                                                                                                                                Připravuje: Archiv města Ostravy

25. únor

Dne 25. 2. 1265 je datována první písemná zmínka o vsi Svinov. Pod názvem Schonebrunne se objevuje v listině olomouckého biskupa Bruna z roku 1265 jako klášterní ves cisterciáckého kláštera na Velehradě, který v průběhu 13. století získal rozsáhlé majetky na severní Moravě a ve Slezsku. Svinov patří mezi nejstarší části Ostravy, založen byl mezi lety 1240-1265. Na jeho založení se podíleli hlavně němečtí kolonisté a původní německý název obce zněl Schönbrunn (krásná studánka). Jméno Svinov je zřejmě odvozeno od přídavného jména svinný, tj. potok, močál či místo, kde se svině pasou, brodí nebo pijí, méně pravděpodobné je odvození od osobního jména Svin(ě), (Svinův majetek). 

25. únor

Dne 25. 2. 1898 zemřel ing. Eduard Hořovský (nar. 1831), přední český montanista, který dal své schopnosti do služeb hornictví v Ostravsko-karvinském revíru. Jako báňský inženýr a ředitel dolů pracoval ve službách důlní společnosti Severní dráha Ferdinandova v Polské Ostravě (dnes Slezské Ostravě), poté u Doubravsko-orlovského horního těžířstva. Ve svěřených závodech zaváděl nové metody práce, které zvyšovaly efektivitu i bezpečnost těžby. Neobvyklá kombinace zájmu o techniku a filologii výrazně ovlivnila směr jeho vědecké práce. V 70. letech 19. století vydal třísvazkový spis O způsobech dobývání kamenného uhlí dle anglických, francouzských a německých zpráv a Slovník hornického názvosloví. K jeho nejlepším pracím patřil Německo-česko-ruský hornický a hutnický slovník z roku 1890, který obsahoval 19 tisíc vědeckých a technických výrazů. Právem je řazen mezi zakladatele české odborné hornické terminologie. 

26. únor

turistiDne 26. 2. 1896 byl založen místní odbor Pohorské jednoty Radhošť v Moravské Ostravě. V prvním roce existence měl 235 členů a jejich počet soustavně rostl. K náplni činnosti jednoty patřila podpora a organizace rekreační turistiky, v zimě lyžování. Odbor se stal se prvním turistickým spolkem, který v Beskydech zahájil výstavbu silnice. Došlo k tomu v letech 1910-1911 a cesta v délce 6 km vedla z Velké Ráztoky na Pustevny. Spolu s odborem Klubu českých turistů, který byl založen o tři roky později, se oba spolky zasloužily o zpřístupnění Beskyd veřejnosti a o stavbu prvních turistických ubytoven. Byla to chata Maměnka s jídelnou Libušín na Pustevnách (1899), útulna na Martiňáku (1906), chaty na Lysé hoře a na Ondřejníku (1907), Švarná Hanka na Gruni ve slezské části Beskyd (1908) a další. K foto: Kresba u příležitosti papučového bálu (?) Pohorské jednoty Radhošť z roku 1929 od neznámého autora.

                                                                                                                                                                Připravuje: Archiv města Ostravy