Historické kalendárium

pro týden od 13. února do 19. února

17. únor

listinaDne 17. 2. 1570 je datováno privilegium olomouckého biskupa Viléma Prusinovského, kterým městu Moravské Ostravě udělil prestižní právo pečetit červeným voskem. Obdržené právo bylo uznáním městské radě za rozvoj města a znamenalo zvýšení prestiže a vážnosti ostravského práva v druhé polovině 16. století. Město používalo červeného vosku k pečetění důležitých listin, které se týkaly dědictví, dluhů, sporů o hranice a smluv. Jinak se pečetilo obyčejným včelím voskem. Tato významná událost byla z právního hlediska důvodem k pořízení nového, honosnějšího pečetního typáře. Město si nechalo zhotovit hned pečetidla dvě – větší a menší, jak to ostatně vyžadoval nárůst městské úřední agendy. 

15. únor

Dne 15. 2. 1913 byla provedena kolaudace hotelu National (později Palace). Hotel byl postaven jako třípatrová novostavba na místě, kde dříve stál první obecní hostinec U Zeleného stromu z roku 1779 na tehdejší říšské silnici. Stavbu evropské úrovně projektoval vídeňský architekt Wunibald Deininger v duchu tehdy se rodícího dekorativního stylu. Slavnostní otevření luxusního hotelu se stalo společenskou událostí sezony. Přízemí hotelu bylo vyhrazeno restauračním a klubovým místnostem. Vyšší dvě podlaží sloužila k ubytování hostů (80 pokojů). Komfort zvyšoval Amerikan bar s hotelovým orchestrem nebo cukrárna s dámským salonem. V roce 1928 koupili hotel známí ostravští kavárníci bratři Ferdinand a Jacob Gronnerové, kteří hotel přestavěli a rozšířili (160 hotelových pokojů) podle projektu architekta E. Kornera. Od roku 1930 zde prosperovala slavná kavárna Palace a bar Boccaccio s pravidelným estrádním programem. Po roce 1945 byl hotel znárodněn a stal se součástí pozdějšího státního podniku Interhotely Čedok. V roce 1992 byl privatizován. 

19. únor

Dne 19. 2. 1831 se v Moravské Ostravě narodil Konstantin Grünwald. Pocházel ze známého ostravského koželužského a barvířského rodu, poprvé v Ostravě připomínaného v roce 1642. V roce 1873 byl tento Čech, který prý i úřední záležitosti rád vyřizoval česky, zvolen starostou Moravské Ostravy. V témže roce se mu po několikaletém úsilí podařilo uvést do chodu Moravskoostravskou spořitelnu, v jejímž čele jako ředitel stál až do roku 1897. Jeho abdikace v roce 1880 na funkci starosty byla odpovědí na rezoluci sestavenou 18 německými členy obecního výboru. Ti nesouhlasili s takzvanými Stremayrovými jazykovými nařízeními, která zrovnoprávňovala češtinu a němčinu u státních úřadů ve styku s veřejností. Patřil k významným představitelům českého národního života. Byl zakladatelem Matice ostravské (1885) a jejím dlouholetým aktivním členem. Zemřel 17. dubna 1918 v Moravské Ostravě.

                                                                                                                                                                Připravuje: Archiv města Ostravy

17. únor

listinaDne 17. 2. 1570 je datováno privilegium olomouckého biskupa Viléma Prusinovského, kterým městu Moravské Ostravě udělil prestižní právo pečetit červeným voskem. Obdržené právo bylo uznáním městské radě za rozvoj města a znamenalo zvýšení prestiže a vážnosti ostravského práva v druhé polovině 16. století. Město používalo červeného vosku k pečetění důležitých listin, které se týkaly dědictví, dluhů, sporů o hranice a smluv. Jinak se pečetilo obyčejným včelím voskem. Tato významná událost byla z právního hlediska důvodem k pořízení nového, honosnějšího pečetního typáře. Město si nechalo zhotovit hned pečetidla dvě – větší a menší, jak to ostatně vyžadoval nárůst městské úřední agendy. 

15. únor

Dne 15. 2. 1913 byla provedena kolaudace hotelu National (později Palace). Hotel byl postaven jako třípatrová novostavba na místě, kde dříve stál první obecní hostinec U Zeleného stromu z roku 1779 na tehdejší říšské silnici. Stavbu evropské úrovně projektoval vídeňský architekt Wunibald Deininger v duchu tehdy se rodícího dekorativního stylu. Slavnostní otevření luxusního hotelu se stalo společenskou událostí sezony. Přízemí hotelu bylo vyhrazeno restauračním a klubovým místnostem. Vyšší dvě podlaží sloužila k ubytování hostů (80 pokojů). Komfort zvyšoval Amerikan bar s hotelovým orchestrem nebo cukrárna s dámským salonem. V roce 1928 koupili hotel známí ostravští kavárníci bratři Ferdinand a Jacob Gronnerové, kteří hotel přestavěli a rozšířili (160 hotelových pokojů) podle projektu architekta E. Kornera. Od roku 1930 zde prosperovala slavná kavárna Palace a bar Boccaccio s pravidelným estrádním programem. Po roce 1945 byl hotel znárodněn a stal se součástí pozdějšího státního podniku Interhotely Čedok. V roce 1992 byl privatizován. 

19. únor

Dne 19. 2. 1831 se v Moravské Ostravě narodil Konstantin Grünwald. Pocházel ze známého ostravského koželužského a barvířského rodu, poprvé v Ostravě připomínaného v roce 1642. V roce 1873 byl tento Čech, který prý i úřední záležitosti rád vyřizoval česky, zvolen starostou Moravské Ostravy. V témže roce se mu po několikaletém úsilí podařilo uvést do chodu Moravskoostravskou spořitelnu, v jejímž čele jako ředitel stál až do roku 1897. Jeho abdikace v roce 1880 na funkci starosty byla odpovědí na rezoluci sestavenou 18 německými členy obecního výboru. Ti nesouhlasili s takzvanými Stremayrovými jazykovými nařízeními, která zrovnoprávňovala češtinu a němčinu u státních úřadů ve styku s veřejností. Patřil k významným představitelům českého národního života. Byl zakladatelem Matice ostravské (1885) a jejím dlouholetým aktivním členem. Zemřel 17. dubna 1918 v Moravské Ostravě.

                                                                                                                                                                Připravuje: Archiv města Ostravy