Historické kalendárium

pro týden od 3. do 9. října

4. října

V neděli 4. října 1883 provedli starosta Moravské Ostravy Antonín Lux a farář P. Jan Spurný slavnostní výkop základů kostela Božského Spasitele. Stavba nového farního chrámu byla dokončena v roce 1889. Nahradil kostel sv. Václava, jehož prostory již nestačily pojmout rostoucí počet věřících a nevyhovovaly ani z hlediska zdravotního a stavební bezpečnosti. Autorem návrhu velkolepé novorenesanční baziliky byl arcibiskupský architekt Gustav Meretta. V souvislosti se založením ostravsko-opavského biskupství v roce 1996 získal chrám titul katedrála.

 

8. října

emaVe středu 8. října 1884 kolem 13 hodin došlo na Dole Ema ve Slezské Ostravě k výbuchu metanu, při němž zemřelo 20 horníků. Příčinou byly trhací práce, které probíhaly i přesto, že menší exploze nastala již ráno. Osudný výbuch zastihl horníky v důlní chodbě, kterou přicházeli na odpolední směnu. Devatenáct mužů zemřelo ihned, dvacátý skonal v nemocnici. Osm z nich zemřelo na popáleniny, dvanáct se udusilo. Bez živitelů zůstalo 10 vdov a 31 sirotků. Pohřeb obětí důlního neštěstí se konal 11. října. Smuteční průvod v čele s farářem Janem Bittou se ubíral od Dolu Ema na slezskoostravský hřbitov špalírem stovek lidí. Těžba na jámě Ema, která patřila Kamenouhelným dolům hraběte Wilczka, byla ukončena v roce 1933. Šachta se nacházela v blízkosti dnešní Vlčkovy ulice pod známou haldou Ema.

 

9. října

Dne 9. října 1902 zemřel v Praze ve věku 70 let významný český montanista ing. Vilém Jičínský, který téměř celý svůj profesní život spojil s ostravsko-karvinským kamenouhelným revírem. V Ostravě působil od roku 1856, nejprve jako báňský inženýr na dolech společnosti Severní dráha Ferdinandova, od roku 1872 jako ředitel vítkovických kamenouhelných dolů. Pod jeho vedením byly vyhloubeny jámy Ida v Hrušově a Terezie ve Slezské Ostravě. Z jeho vědeckého díla jsou dodnes vysoce oceňovány práce o historickém, technickém, hospodářském a společenském vývoji revíru. V roce 1871 dal podnět k založení Hornicko-hutnického spolku, který od 1874 vydával populární kalendář Horník. Stavbou dělnických kolonií usiloval o zlepšení bytových poměrů horníků a zřizováním škol o vzdělání jejich dětí. V obecních výborech Přívozu a Moravské Ostravy prosazoval zájmy českého obyvatelstva.

                                                                                                                                                         Připravuje: Archiv města Ostravy