Historické kalendárium

pro týden od 23. ledna do 29. ledna

25. leden

knihaDne 25. 1. 1795 potvrdil císař František II. městu Moravské Ostravě privilegium na dva trhy na vepře v týdnu, a to každé úterý a středu. Zároveň byl zrušen svinský trh ve vsi Zámostí (dnes součást Slezské Ostravy). Opatření mělo znemožnit dosavadní volné kupčení s haličskými vepři a umožnit snížení cen. Pro Moravskou Ostravu, město ležící na pruských hranicích, toto privilegium znamenalo značný ekonomický přínos. Nejprve se věhlasné dobytčí trhy konaly na dnešním Masarykově náměstí, ale v roce 1808 se přesunuly za Vítkovickou bránu a odtud asi v roce 1829 na vedlejší prostranství, na místo dnešního Smetanova náměstí, jemuž se brzy dostalo označení Svinský trh. Ostravští kupci tu ve velkém levně nakupovali dobytek od haličských honáků, kteří do města pravidelně přiháněli stohlavá stáda a výhodně je prodávali obchodníkům z Moravy, Čech i do ciziny. 

26. leden

Dne 26. 1. 1875 se v rumunském městě Oradea narodil advokát, sociálně demokratický politik JUDr. Zikmund Witt. Po promoci na univerzitě ve Vídni v roce 1901 pracoval jako advokátní koncipient v Moravské Ostravě a poté v Praze. Do Ostravy se definitivně vrátil v roce 1907 a otevřel si advokátní kancelář, kterou ze skromných počátků přivedl až k zastupování řady významných ostravských podniků. Od roku 1912 byl poslancem ve vídeňské říšské radě. Po vzniku Československé republiky byl postaven do čela Zemského národního výboru pro Slezsko a stal se poslancem a senátorem. Koncem roku 1938 v obavách o svůj život opustil Moravskou Ostravu a skrýval se v Beskydech. Byl však vypátrán gestapem, zatčen a jako Žid deportován do Terezína a odtud do tábora v Komarówie u Lublina, kde v květnu 1942 za nejasných okolností zahynul. 

27. leden

Dne 27. 1. 1539 je datována smlouva mezi olomouckým biskupem Stanislavem I. Thurzem a Moravskou Ostravou, kterou byla ves Čertova Lhotka (dnešní Mariánské Hory), patřící od roku 1533 městu Moravské Ostravě, propuštěna z léna a manských povinností vůči biskupství. Čertova Lhotka se tak stala trvale poddanskou vsí Moravské Ostravy, a to až do zrušení poddanství v roce 1848. Za toto propuštění se moravskoostravští měšťané zavázali dodat olomouckému biskupovi každý rok na jeho stůl do Kelče kopu štik a kopu kaprů. V polovině 16. století byla tato obtížná povinnost přeměněna na peněžitý plat.

                                                                                                                                                                Připravuje: Archiv města Ostravy

25. leden

knihaDne 25. 1. 1795 potvrdil císař František II. městu Moravské Ostravě privilegium na dva trhy na vepře v týdnu, a to každé úterý a středu. Zároveň byl zrušen svinský trh ve vsi Zámostí (dnes součást Slezské Ostravy). Opatření mělo znemožnit dosavadní volné kupčení s haličskými vepři a umožnit snížení cen. Pro Moravskou Ostravu, město ležící na pruských hranicích, toto privilegium znamenalo značný ekonomický přínos. Nejprve se věhlasné dobytčí trhy konaly na dnešním Masarykově náměstí, ale v roce 1808 se přesunuly za Vítkovickou bránu a odtud asi v roce 1829 na vedlejší prostranství, na místo dnešního Smetanova náměstí, jemuž se brzy dostalo označení Svinský trh. Ostravští kupci tu ve velkém levně nakupovali dobytek od haličských honáků, kteří do města pravidelně přiháněli stohlavá stáda a výhodně je prodávali obchodníkům z Moravy, Čech i do ciziny. 

26. leden

Dne 26. 1. 1875 se v rumunském městě Oradea narodil advokát, sociálně demokratický politik JUDr. Zikmund Witt. Po promoci na univerzitě ve Vídni v roce 1901 pracoval jako advokátní koncipient v Moravské Ostravě a poté v Praze. Do Ostravy se definitivně vrátil v roce 1907 a otevřel si advokátní kancelář, kterou ze skromných počátků přivedl až k zastupování řady významných ostravských podniků. Od roku 1912 byl poslancem ve vídeňské říšské radě. Po vzniku Československé republiky byl postaven do čela Zemského národního výboru pro Slezsko a stal se poslancem a senátorem. Koncem roku 1938 v obavách o svůj život opustil Moravskou Ostravu a skrýval se v Beskydech. Byl však vypátrán gestapem, zatčen a jako Žid deportován do Terezína a odtud do tábora v Komarówie u Lublina, kde v květnu 1942 za nejasných okolností zahynul. 

27. leden

Dne 27. 1. 1539 je datována smlouva mezi olomouckým biskupem Stanislavem I. Thurzem a Moravskou Ostravou, kterou byla ves Čertova Lhotka (dnešní Mariánské Hory), patřící od roku 1533 městu Moravské Ostravě, propuštěna z léna a manských povinností vůči biskupství. Čertova Lhotka se tak stala trvale poddanskou vsí Moravské Ostravy, a to až do zrušení poddanství v roce 1848. Za toto propuštění se moravskoostravští měšťané zavázali dodat olomouckému biskupovi každý rok na jeho stůl do Kelče kopu štik a kopu kaprů. V polovině 16. století byla tato obtížná povinnost přeměněna na peněžitý plat.

                                                                                                                                                                Připravuje: Archiv města Ostravy