Historické kalendárium

pro týden od 16. ledna do 22. ledna

16. leden

Dne 16. ledna 1900 začal v Čertově Lhotce (dnes Mariánské Hory) pracovat jako obecní tajemník Jan Grmela, národní a veřejný činitel na Ostravsku (nar. 19. 8. 1861 v Pačlavicích, okr. Kroměříž, zemřel 25. 9. 1932 v Paříži). Grmela přišel do Lhotky z Přívozu, kde měl za sebou úspěšnou kariéru obecního tajemníka. Na novém působišti předložil v roce 1901 návrh na přeměnu obce na město, včetně zřízení náměstí a centra. Výstavba probíhala podle plánu vídeňského architekta Camilla Sitteho. Za dobu Grmelova úřadování byly v Čertově Lhotce postaveny české školy a školky, hasičská zbrojnice, silnice do Nové Vsi, kanalizace, vodovod, spořitelna, náměstí, kostel, nový hřbitov, zřízena samostatná duchovní správa, vznikl zde Sokol a další spolky. Měl lví podíl na tom, že si obec zachovala původní český ráz. Zasloužil se o přejmenování obce na Mariánské Hory (1901) a jejich povýšení na město (1907). Téhož roku, po aféře s neprokázanou zpronevěrou finančních prostředků, Grmela požádal o penzionování a odstěhoval se do Paříže. 

20. leden

duch casuDne 20. ledna 1899 vyšel poprvé deník Duch času, sociálně demokratický list pro dělnictvo na Ostravsku. Název byl převzat od prostějovského listu stejného jména, který se v 80. letech 19. století na Ostravsku hojně četl. Jeho redakce a administrace sídlila ve Vítkovicích, od roku 1901 v Moravské Ostravě. Mezi redaktory najdeme i čelného představitele sociální demokracie na Ostravsku, říšského poslance a prvního popřevratového starostu Moravské Ostravy Jana Prokeše. Duch času vycházel zprvu jako čtrnáctidenník, od roku 1904 již dvakrát týdně v nákladu 7 tisíc výtisků. Zanikl v roce 1938. 

 

 

21. leden

Dne 21. ledna 1709 se datuje první zmínka o obci Antošovice. Nachází se v haťské úmrtní matrice a ves v ní nebyla tehdy ještě pojmenována. Psalo se o ní jako o nové vsi (ex nova villa). Antošovice jsou nejmladší a nejmenší z obcí připojených k dnešní Ostravě. Byly založeny na šilheřovickém panství, které tehdy patřilo opavské jezuitské koleji. Součástí panství byly kromě Šilheřovic ještě Darkovice, Hať, Koblov a Markvartovice. Pozdější název, uváděný jako Jantošovice, je zřejmě odvozen od hospodářského správce panství Jana Jantosche. Čeští obyvatelé si toto neobvyklé jméno pozměnili na Antošovice. Název obce se v písemných pramenech poprvé objevuje v roce 1719. Antošovice byly malou domkářskou vsí, jejíž obyvatelé povětšinou pracovali na vrchnostenském dvoře Paseky.

                                                                                                                                                                Připravuje: Archiv města Ostravy

16. leden

Dne 16. ledna 1900 začal v Čertově Lhotce (dnes Mariánské Hory) pracovat jako obecní tajemník Jan Grmela, národní a veřejný činitel na Ostravsku (nar. 19. 8. 1861 v Pačlavicích, okr. Kroměříž, zemřel 25. 9. 1932 v Paříži). Grmela přišel do Lhotky z Přívozu, kde měl za sebou úspěšnou kariéru obecního tajemníka. Na novém působišti předložil v roce 1901 návrh na přeměnu obce na město, včetně zřízení náměstí a centra. Výstavba probíhala podle plánu vídeňského architekta Camilla Sitteho. Za dobu Grmelova úřadování byly v Čertově Lhotce postaveny české školy a školky, hasičská zbrojnice, silnice do Nové Vsi, kanalizace, vodovod, spořitelna, náměstí, kostel, nový hřbitov, zřízena samostatná duchovní správa, vznikl zde Sokol a další spolky. Měl lví podíl na tom, že si obec zachovala původní český ráz. Zasloužil se o přejmenování obce na Mariánské Hory (1901) a jejich povýšení na město (1907). Téhož roku, po aféře s neprokázanou zpronevěrou finančních prostředků, Grmela požádal o penzionování a odstěhoval se do Paříže. 

20. leden

duch casuDne 20. ledna 1899 vyšel poprvé deník Duch času, sociálně demokratický list pro dělnictvo na Ostravsku. Název byl převzat od prostějovského listu stejného jména, který se v 80. letech 19. století na Ostravsku hojně četl. Jeho redakce a administrace sídlila ve Vítkovicích, od roku 1901 v Moravské Ostravě. Mezi redaktory najdeme i čelného představitele sociální demokracie na Ostravsku, říšského poslance a prvního popřevratového starostu Moravské Ostravy Jana Prokeše. Duch času vycházel zprvu jako čtrnáctidenník, od roku 1904 již dvakrát týdně v nákladu 7 tisíc výtisků. Zanikl v roce 1938. 

 

 

21. leden

Dne 21. ledna 1709 se datuje první zmínka o obci Antošovice. Nachází se v haťské úmrtní matrice a ves v ní nebyla tehdy ještě pojmenována. Psalo se o ní jako o nové vsi (ex nova villa). Antošovice jsou nejmladší a nejmenší z obcí připojených k dnešní Ostravě. Byly založeny na šilheřovickém panství, které tehdy patřilo opavské jezuitské koleji. Součástí panství byly kromě Šilheřovic ještě Darkovice, Hať, Koblov a Markvartovice. Pozdější název, uváděný jako Jantošovice, je zřejmě odvozen od hospodářského správce panství Jana Jantosche. Čeští obyvatelé si toto neobvyklé jméno pozměnili na Antošovice. Název obce se v písemných pramenech poprvé objevuje v roce 1719. Antošovice byly malou domkářskou vsí, jejíž obyvatelé povětšinou pracovali na vrchnostenském dvoře Paseky.

                                                                                                                                                                Připravuje: Archiv města Ostravy