Historické kalendárium

pro týden od 26. prosince do 1. ledna

28. prosinec 

Dne 28. 12. 1588 vykonal olomoucký biskup Stanislav II. Pavlovský v Ostravě přehlídku svých manů a celého honosného jízdního i pěšího doprovodu, čítajícího několik set osob. Stalo se tak před jeho odjezdem na diplomatickou misi do Polska z pověření císaře Rudolfa II. Biskup Stanislav II. Pavlovský měl jednat o propuštění císařova bratra Maxmiliána ze zajetí a o získání polské královské koruny pro Habsburky. 

31. prosinec 

Dne 31. 12. 1925 v Ostravě zemřel spisovatel František Sokol-Tůma (narodil se 2. 5. 1855 v Benešově u Prahy). Do Ostravy přišel v roce 1895, předtím se více než deset let živil jako herec u kočovných divadelních společností a jako redaktor časopisu Radhošť ve Valašském Meziříčí. V Ostravě věnoval mimořádnou pozornost problematice národnostního a sociálního útlaku. Redigoval noviny Ostravský obzor, Ostravan a časopis odborů Horník. Navštívil Itálii, Dalmácii, Bosnu a Černou Horu. Životním zážitkem se stala cesta do Severní Ameriky v roce 1904, která se odrazila i v jeho tvorbě. Následující desetiletí se stalo nejplodnějším obdobím Tůmova života, tehdy vznikly jeho rozsáhlé románové skladby (Na kresách, Černé království, Na šachtě aj.) a divadelní hry (Výměnkáři, Staříček Holuša). U lidových čtenářů nalezly oblibu pro dějovou napínavost a sociální zaměření. Pro dnešního čtenáře jsou výstižným dokumentem tehdejších národnostních, sociálních, náboženských a kulturních poměrů. 

1. leden 

listinaDne 1. 1. 1924 došlo ke sloučení sedmi moravských obcí (Moravská Ostrava, Vítkovice, Přívoz, Mariánské Hory, Zábřeh nad Odrou, Hrabůvka a Nová Ves) v jednu místní obec pod názvem Moravská Ostrava. Vznikem tzv. Velké Ostravy přestaly sloučené obce existovat, jejich správní komise byly rozpuštěny a správou nového města byl ve funkci vládního komisaře pověřen sociální komisař Jan Prokeš spolu s 42členným poradním sborem ve formě správní komise.

 

                                                                                                                                                                  Připravuje: Archiv města Ostravy

28. prosinec 

Dne 28. 12. 1588 vykonal olomoucký biskup Stanislav II. Pavlovský v Ostravě přehlídku svých manů a celého honosného jízdního i pěšího doprovodu, čítajícího několik set osob. Stalo se tak před jeho odjezdem na diplomatickou misi do Polska z pověření císaře Rudolfa II. Biskup Stanislav II. Pavlovský měl jednat o propuštění císařova bratra Maxmiliána ze zajetí a o získání polské královské koruny pro Habsburky. 

31. prosinec 

Dne 31. 12. 1925 v Ostravě zemřel spisovatel František Sokol-Tůma (narodil se 2. 5. 1855 v Benešově u Prahy). Do Ostravy přišel v roce 1895, předtím se více než deset let živil jako herec u kočovných divadelních společností a jako redaktor časopisu Radhošť ve Valašském Meziříčí. V Ostravě věnoval mimořádnou pozornost problematice národnostního a sociálního útlaku. Redigoval noviny Ostravský obzor, Ostravan a časopis odborů Horník. Navštívil Itálii, Dalmácii, Bosnu a Černou Horu. Životním zážitkem se stala cesta do Severní Ameriky v roce 1904, která se odrazila i v jeho tvorbě. Následující desetiletí se stalo nejplodnějším obdobím Tůmova života, tehdy vznikly jeho rozsáhlé románové skladby (Na kresách, Černé království, Na šachtě aj.) a divadelní hry (Výměnkáři, Staříček Holuša). U lidových čtenářů nalezly oblibu pro dějovou napínavost a sociální zaměření. Pro dnešního čtenáře jsou výstižným dokumentem tehdejších národnostních, sociálních, náboženských a kulturních poměrů. 

1. leden 

listinaDne 1. 1. 1924 došlo ke sloučení sedmi moravských obcí (Moravská Ostrava, Vítkovice, Přívoz, Mariánské Hory, Zábřeh nad Odrou, Hrabůvka a Nová Ves) v jednu místní obec pod názvem Moravská Ostrava. Vznikem tzv. Velké Ostravy přestaly sloučené obce existovat, jejich správní komise byly rozpuštěny a správou nového města byl ve funkci vládního komisaře pověřen sociální komisař Jan Prokeš spolu s 42členným poradním sborem ve formě správní komise.

 

                                                                                                                                                                  Připravuje: Archiv města Ostravy