Historické kalendárium

pro týden od 19. do 25. prosince

21. prosinec

Dne 21. 12. 1620 je datován list olomouckého biskupa kardinála Dietrichštejna, v němž Ostravským oznamoval bělohorskou porážku a informoval je o tom, jak zorganizovat ochranu svých statků proti plenění vojsky. Byl totiž velmi dobře informován o neustávajícím rabování a o obrovských škodách a hanebnostech, které páchaly v Čechách i při postupu na Moravu císařské armády. Bezpečnostní opatření, která kardinál na ochranu svých statků organizoval, byla proto prozíravá a patrně i účinná. Nedochovaly se žádné zprávy o tom, jak Ostravští plnili kardinálovy příkazy. Průběh roku 1621, během něhož na severovýchodní Moravě operovala vojska obou válčících stran, však dobře ukazuje, že se kardinál Dietrichštejn dovedl zasadit o to, aby alespoň císařská vojska jeho panství nadměrně nepustošila, protože Moravská Ostrava rok 1621 přečkala patrně bez větších škod. 

22. prosinec

florianDne 22. 12. 1763 vypukl v Moravské Ostravě velký požár, kdy vyhořelo třicet velkých domů ve městě a pět malých na předměstí. Tehdy se prý ihned sešla na radnici celá městská rada a modlitbou se obrátila ke sv. Floriánovi, aby změnil směr větru a přislíbila mu za to postavit sochu na náměstí. Vítr se skutečně obrátil, a tak vyhořela pouze třetina města. Moravskoostravští radní svůj slib splnili. Jimi pořízená socha sv. Floriána pak náměstí zdobila až do roku 1960, kdy byla v rámci „estetizace“ odstraněna. Od roku 1983 byla socha sv. Floriána umístěna u kostela v Hrabůvce, na Masarykovo náměstí se po zrestaurování vrátila v květnu 2008.

 

 

22. prosinec

Dne 22. 12. 1953 ve Slezské Ostravě zemřel montanista, geolog a paleontolog dr. Václav Šusta (narodil se 20. prosince 1892 ve Slezské Ostravě). Téměř celý život působil v rodném kraji. Zpočátku jako báňský inženýr na Larischových dolech v Karviné a Horní Suché, později na generálním ředitelství dolů Severní dráhy Ferdinandovy a ředitelství OKD. Jako báňský technik značnou měrou přispěl ke zdokonalení důlní dobývací techniky a k rozvoji geologicko průzkumných metod. Při své činnosti nashromáždil obsáhlý paleontologický, mineralogický a petrografický materiál. Popsal a pojmenoval 11 nových druhů fosilní karbonské flóry Jeho paleontologické sběry dnes jsou základem unikátní a mezinárodně ceněné Šustovy paleontologické sbírky Ostravského muzea o asi sedmi tisících kusech.

                                                                                                                                                                  Připravuje: Archiv města Ostravy

21. prosinec

Dne 21. 12. 1620 je datován list olomouckého biskupa kardinála Dietrichštejna, v němž Ostravským oznamoval bělohorskou porážku a informoval je o tom, jak zorganizovat ochranu svých statků proti plenění vojsky. Byl totiž velmi dobře informován o neustávajícím rabování a o obrovských škodách a hanebnostech, které páchaly v Čechách i při postupu na Moravu císařské armády. Bezpečnostní opatření, která kardinál na ochranu svých statků organizoval, byla proto prozíravá a patrně i účinná. Nedochovaly se žádné zprávy o tom, jak Ostravští plnili kardinálovy příkazy. Průběh roku 1621, během něhož na severovýchodní Moravě operovala vojska obou válčících stran, však dobře ukazuje, že se kardinál Dietrichštejn dovedl zasadit o to, aby alespoň císařská vojska jeho panství nadměrně nepustošila, protože Moravská Ostrava rok 1621 přečkala patrně bez větších škod. 

22. prosinec

florianDne 22. 12. 1763 vypukl v Moravské Ostravě velký požár, kdy vyhořelo třicet velkých domů ve městě a pět malých na předměstí. Tehdy se prý ihned sešla na radnici celá městská rada a modlitbou se obrátila ke sv. Floriánovi, aby změnil směr větru a přislíbila mu za to postavit sochu na náměstí. Vítr se skutečně obrátil, a tak vyhořela pouze třetina města. Moravskoostravští radní svůj slib splnili. Jimi pořízená socha sv. Floriána pak náměstí zdobila až do roku 1960, kdy byla v rámci „estetizace“ odstraněna. Od roku 1983 byla socha sv. Floriána umístěna u kostela v Hrabůvce, na Masarykovo náměstí se po zrestaurování vrátila v květnu 2008.

 

 

22. prosinec

Dne 22. 12. 1953 ve Slezské Ostravě zemřel montanista, geolog a paleontolog dr. Václav Šusta (narodil se 20. prosince 1892 ve Slezské Ostravě). Téměř celý život působil v rodném kraji. Zpočátku jako báňský inženýr na Larischových dolech v Karviné a Horní Suché, později na generálním ředitelství dolů Severní dráhy Ferdinandovy a ředitelství OKD. Jako báňský technik značnou měrou přispěl ke zdokonalení důlní dobývací techniky a k rozvoji geologicko průzkumných metod. Při své činnosti nashromáždil obsáhlý paleontologický, mineralogický a petrografický materiál. Popsal a pojmenoval 11 nových druhů fosilní karbonské flóry Jeho paleontologické sběry dnes jsou základem unikátní a mezinárodně ceněné Šustovy paleontologické sbírky Ostravského muzea o asi sedmi tisících kusech.

                                                                                                                                                                  Připravuje: Archiv města Ostravy