Historické kalendárium

pro týden od 5. do 11. prosince

9. prosinec

Dne 9. 12. 1828 hospodářský správce olomouckého arcibiskupství hrabě Troyer vydal ve Vídni zakládací listinu, v níž pověřil arcibiskupského horního radu Františka X. Riepla a frýdlantského hutního ředitele Františka Kleinpetera vybudováním pudlovny. Továrna měla být soukromým majetkem císařské rodiny (prostředky na její založení poskytl olomoucký arcibiskup Rudolf), oběma pověřencům měl být zajištěn na doživotí pětiprocentní podíl z výnosů železáren. Za místo nového závodu byla zvolena malá vesnička Vítkovice (tehdy jen o 157 obyvatelích). Výhoda její polohy spočívala v blízkosti bohatých nalezišť kamenného uhlí, vesnicí procházela dobře udržovaná cesta z Ostravy na Paskov a Frýdlant, což umožňovalo dobré spojení s frýdlantskými železárnami a konečně v blízkosti protékala řeka Ostravice, která mohla poskytnout dostatek vodní energie. 

10. prosinec

cizekDne 10. 12. 1904 se ve Slezské Ostravě narodil Evžen Čížek, účastník zahraničního odboje ve Francii a Velké Británii za II. světové války. Po maturitě na ostravské reálce nastoupil do Vojenské akademie v Hranicích. Od roku 1928 absolvoval pilotní výcvik, později se stal velitelem stíhací letky. Po okupaci uprchl v červnu 1939 do Polska a odtud odplul do Francie. V prosinci 1939 byl odeslán na frontu, sestřelil pět německých letounů. V červnu 1940 odletěl z poražené Francie do severní Afriky, kde řídil odsun čs. letců do Velké Británie. Do RAF byl přijat v hodnosti Pilot Officer, v říjnu 1940 nastoupil bojovou službu u 1. stíhací perutě, s níž se účastnil bitvy o Británii. V prosinci 1940 se stal velitelem 312. československé stíhací perutě. Od září 1941 vykonával funkci čs. styčného důstojníka ve štábu Fighter Command. Byl povýšen na majora a Britové mu propůjčili hodnost Group Captain. Dne 26. 11. 1942 zahynul při havárii letounu u Cardiffu, pohřben byl na čs. oddělení vojenského hřbitova v Brookwoodu. Nositele československých, francouzských a britských vyznamenání, povýšili v roce 1991 in memoriam do hodnosti plukovníka.    

11. prosinec

Dne 11. 12. 1908 byly Vítkovice povýšeny na město. Reakce tisku na tento fakt byly rozdílné. Německé noviny provolávaly „Heil!“ svým vůdcům. S nadšením psaly o telegramu říšského rady dr. Stefana Lichta, jež obsahoval dějinnou zprávu: „Vítkovice byly vyzdviženy na město!“ Úspěch přisuzovaly činům a skutkům německých činitelů: stavba moderní radnice, katolického kostela, obecní kanalizace a vodovodu, tržnice, centrálních jatek atd. Jinak psaly české listy. Nazvaly Vítkovice nejubožejší kolonií Rothschildovou, peklem a mordovnou pro dělníky, pouhou kolonií závodní, které schází nejdůležitější podmínka pro město: autonomie obecní. Vítkovický obecní výbor byl označen za filiálku centrální závodní kanceláře, obecní policie jako pouhý doplněk závodních portýrů.

                                                                                                                                                      Připravuje: Archiv města Ostravy

9. prosinec

Dne 9. 12. 1828 hospodářský správce olomouckého arcibiskupství hrabě Troyer vydal ve Vídni zakládací listinu, v níž pověřil arcibiskupského horního radu Františka X. Riepla a frýdlantského hutního ředitele Františka Kleinpetera vybudováním pudlovny. Továrna měla být soukromým majetkem císařské rodiny (prostředky na její založení poskytl olomoucký arcibiskup Rudolf), oběma pověřencům měl být zajištěn na doživotí pětiprocentní podíl z výnosů železáren. Za místo nového závodu byla zvolena malá vesnička Vítkovice (tehdy jen o 157 obyvatelích). Výhoda její polohy spočívala v blízkosti bohatých nalezišť kamenného uhlí, vesnicí procházela dobře udržovaná cesta z Ostravy na Paskov a Frýdlant, což umožňovalo dobré spojení s frýdlantskými železárnami a konečně v blízkosti protékala řeka Ostravice, která mohla poskytnout dostatek vodní energie. 

10. prosinec

cizekDne 10. 12. 1904 se ve Slezské Ostravě narodil Evžen Čížek, účastník zahraničního odboje ve Francii a Velké Británii za II. světové války. Po maturitě na ostravské reálce nastoupil do Vojenské akademie v Hranicích. Od roku 1928 absolvoval pilotní výcvik, později se stal velitelem stíhací letky. Po okupaci uprchl v červnu 1939 do Polska a odtud odplul do Francie. V prosinci 1939 byl odeslán na frontu, sestřelil pět německých letounů. V červnu 1940 odletěl z poražené Francie do severní Afriky, kde řídil odsun čs. letců do Velké Británie. Do RAF byl přijat v hodnosti Pilot Officer, v říjnu 1940 nastoupil bojovou službu u 1. stíhací perutě, s níž se účastnil bitvy o Británii. V prosinci 1940 se stal velitelem 312. československé stíhací perutě. Od září 1941 vykonával funkci čs. styčného důstojníka ve štábu Fighter Command. Byl povýšen na majora a Britové mu propůjčili hodnost Group Captain. Dne 26. 11. 1942 zahynul při havárii letounu u Cardiffu, pohřben byl na čs. oddělení vojenského hřbitova v Brookwoodu. Nositele československých, francouzských a britských vyznamenání, povýšili v roce 1991 in memoriam do hodnosti plukovníka.    

11. prosinec

Dne 11. 12. 1908 byly Vítkovice povýšeny na město. Reakce tisku na tento fakt byly rozdílné. Německé noviny provolávaly „Heil!“ svým vůdcům. S nadšením psaly o telegramu říšského rady dr. Stefana Lichta, jež obsahoval dějinnou zprávu: „Vítkovice byly vyzdviženy na město!“ Úspěch přisuzovaly činům a skutkům německých činitelů: stavba moderní radnice, katolického kostela, obecní kanalizace a vodovodu, tržnice, centrálních jatek atd. Jinak psaly české listy. Nazvaly Vítkovice nejubožejší kolonií Rothschildovou, peklem a mordovnou pro dělníky, pouhou kolonií závodní, které schází nejdůležitější podmínka pro město: autonomie obecní. Vítkovický obecní výbor byl označen za filiálku centrální závodní kanceláře, obecní policie jako pouhý doplněk závodních portýrů.

                                                                                                                                                      Připravuje: Archiv města Ostravy