Historické kalendárium

27/10 2011

pro týden od 10. do 16. října

12. října 

zvierzinaDne 12. října 1825 se narodil v Třemošnici u Chrudimi Hermann Zwierzina, významný ostravský podnikatel a politik. V Ostravě působil od roku 1844, nejdříve jako báňský úředník na dolech Rothschildů, od roku 1858 jako správce dolů ve Slezské Ostravě, zděděných po otci Josefu Zwierzinovi. Na Fifejdách u říšské silnice vybudoval ve své době jednu z největších cihelen na Ostravsku. V roce 1861 se stal starostou města Moravské Ostravy s úmyslem „říditi správu města v duchu pokroku a starati se o jeho rozšíření“. Avšak již roku 1864 se starostenského úřadu vzdal pro časové zaneprázdnění při podnikání a při výkonu funkce poslance moravského zemského sněmu. Zemřel dne 19. června 1873 ve věku 48 let a byl pohřben na hřbitově v Moravské Ostravě. Podnikatelskou rodinu Zwierzinů a umístění jejích dolů dodnes připomíná svým názvem místní část Slezské Ostravy  Zvěřina. 

 

13. října 

V neděli 13. října 1918 se v zasedací síni radnice ve Slezské Ostravě konala ustavující schůze Spolku Národní divadlo moravskoslezské. Ve svých stanovách si spolek vytkl za cíl postavit důstojnou budovu pro české divadlo a pečovat o jeho provozování. Finančně nákladnou stavbu nové budovy se nepodařilo uskutečnit. Situaci vyřešilo výhradní používání prostor městského divadla (dnes Divadlo Antonína Dvořáka), postaveného v roce 1907 a určeného pro německá divadelní představení, českým divadlem. Po celé období první republiky Spolek Národní divadlo moravskoslezské horlivě opatřoval finanční prostředky na provoz divadla a dohlížel na jeho dramaturgický plán. K zakládajícím členům spolku patřili mj. spisovatel Vojtěch Martínek, notář Ferdinand Pelc, starosta Moravské Ostravy Jan Prokeš a redaktor Ladislav Knotek, v letech 1930 – 1939 ředitel divadla. 

 

15. října 

V úterý 15. října 1918 v dopoledních hodinách se na Senném trhu konal mohutný tábor lidu, na němž byl v Ostravě poprvé vyhlášen svobodný československý stát. Jeho účastníci v počtu asi 100 000 osob, především horníků a dělníků ostravsko-karvinského revíru, se tak připojili ke generální stávce, která probíhala od 14. října v mnoha českých a moravských městech. Stávku vyhlásila na popud z Prahy Socialistická rada v Moravské Ostravě, jejíž členové Jan Prokeš a Petr Cingr, oba sociálně demokratičtí poslanci na říšské radě a představitelé ostravského dělnictva, na shromáždění také promluvili. Tato událost se odrazila v pozdějším přejmenování Senného trhu na náměstí Republiky.

                                                                                                                                                 Připravuje: Archiv města Ostravy