Historické kalendárium

pro týden od 23. října do 29. října

23. října 1970

Dne 23. října 1970 bylo ve sportovní hale TJ Nová huť Ostrava zahájeno Mistrovství světa a Evropy v sálové cyklistice. Hala byla předtím nákladem dvou milionů korun renovována, upraveny byly tribuny pro 1300 sedících diváků, položena tzv. švédská podlaha a zřízeno nové sociální zařízení. V hlavní disciplíně mistrovství – kolové – dominovali českoslovenští reprezentanti Jan a Jindřich Pospíšilové, kteří titul mistrů světa získali počtvrté, když ani jednou neprohráli a ve finále zdolali dvojici Wolfgang Flackus a Klaus Bernais ze SRN 5:3. Další medaili pro ČSSR, tentokrát stříbrnou, získala krasojezdkyně Anna Matoušková. Šampionát byl zakončen 25. října 1970.

27. října 1907

Dne 27. října 1907 byl založen Ostrauer Automobilclub, jenž sdružoval vlastníky motorových vozidel a příznivce automobilismu. Jeho prvním prezidentem se stal dlouholetý automobilový nadšenec, klenotník Isidor Schwarz, jehož vůz nesl v Moravské Ostravě nejnižší evidenční číslo. Viceprezidenty byli zvoleni Ing. Ferdinand Brzoza a lékárník Moritz Ptaczek. Jednání o registraci spolku státními orgány se však protáhlo až do roku 1910. Mezi jeho nejvýznamnější aktivity patřila spolupráce při umísťování dopravních značek. Autoklub také pořádal automobilové závody, např. 7. srpna 1910 na prodloužené Johannyho třídě (dnešní Sokolská třída) a o rok později, 25. června 1911, na trati Opava – Moravská Ostrava, kterému jako hosté přihlíželi mj. arcivévoda Karel Štěpán a slezský zemský prezident hrabě Kolowrat.

27. října 1921

Dne 27. října 1921 se v Porubě (dnes část Ostravy) narodil Oldřich Černík, předseda československé vlády v letech 1968–1970. Do roku 1947 pracoval jako strojní zámečník ve Vítkovických železárnách. V únoru 1948 získal první politické zkušenosti jako člen akčního výboru Národní fronty a nastoupil kariéru profesionálního komunistického funkcionáře. V letech 1954–1956 byl předsedou Krajského národního výboru v Ostravě. V roce 1956 přešel do Prahy, kde zastával funkce místopředsedy vlády, předsedy Státní plánovací komise a byl zvolen členem předsednictva ÚV KSČ. Dne 8. dubna 1968 se stal předsedou vlády ČSSR. 21. srpna byl jedním z těch, kteří byli odvezeni do Moskvy a podepsali tzv. moskevské protokoly, které zahájily proces tzv. normalizace. Ve funkci předsedy vlády byl do ledna 1970. O rok později byl vyloučen z KSČ a odsunut z veřejného života. Po roce 1989 byl krátkou dobu předsedou Svazu měst a obcí. Zemřel na následky autonehody 19. října 1994.

Popisek k ilustraci:

Článek z deníku Nová svoboda k stříbrné medaili, kterou získala krasojezdkyně Anna Matoušková na Mistrovství světa a Evropy v sálové cyklistice v Ostravě.

Připravil Archív města Ostravy