Historické kalendárium

pro týden od 18. října do 24. října

11. 10. 1938

Na základě výsledků Mnichovské konference 30. září 1938 bylo v prvních dnech října téhož roku okupováno německým vojskem československé pohraničí. Moravská Ostrava přišla kvůli tomu i o své přirozené zemědělské zázemí a nastal mj. velký problém v zásobování mlékem, jehož dodávky do města klesly více než o polovinu. Po urychleném jednání zástupců ostravských mlékáren s ředitelstvím Československých státních drah v Olomouci byl zorganizován tzv. mléčný vlak, který poprvé vyjel do Moravské Ostravy 11. října 1938. Mléko pro tento vlak bylo zajišťováno na základě zákona o branné povinnosti v neokupovaných oblastech Moravy, kterými vlak projížděl; první stanicí byly Nezamyslice, poté Kroměříž, Kojetín, Holešov a Valašské Meziříčí. Do Moravské Ostravy dorazil vlak každý den kolem jedenácté hodiny v noci, takže ostravské mlékárny měly ještě dost času mléko zpracovat pro ranní prodej. Mléčná kalamita tak byla zažehnána.

16. 10. 1935

V pátek 16. října 1935 byla ve 2. patře Nové radnice v Moravské Ostravě zahájena výstava návrhů na pomník prezidenta T. G. Masaryka, který měl být v budoucnu na Prokešově náměstí umístěn. Do posledního třetího kola se dostaly návrhy, označené hesly „První president“, „S námi“, „Tvůrce dějin“, „Vůdce národa“ a „A. S. 1935“. Jejich autoři byli sice uměleckou porotou oceněni částkou 3000 Kč, žádný z návrhů však posléze nebyl k realizaci doporučen. Pomník T. G. Masaryka na Prokešově náměstí nakonec nikdy postaven nebyl, z celého záměru zbyl pouze symbolický základní kámen, který je nyní uložen v Ostravském muzeu.

16. 10. 2001

Po dvouleté rekonstrukci byla dne 16. října 2001 otevřena tramvajová vozovna na Křivé ulici v Moravské Ostravě, která se tak zařadila mezi nejmodernější zařízení svého druhu v České republice. Součástí rozsáhlé adaptace bylo mj. prodloužení zastřešených odstavných kolejí a zprůjezdnění vozovny.

Foto: Primátor města Ostravy Čestmír Vlček a ředitel Dopravního podniku Ostrava, a. s., František Vaštík (zcela vpravo) slavnostně otvírají rekonstruovanou tramvajovou vozovnu.

 

Zpracoval: Archiv města Ostrava