Historické kalendárium

pro týden od 12. prosince do 18. prosince

12. prosince 1881

12. prosince 1881 zemřel v Novém Jičíně stavitel Anton Lerch (narodil se 22. 5. 1819 v Moravském Krumlově). Do Moravské Ostravy jej v r. 1848 přivedla stavba železnice, ale známý je především jako stavitel řetězového mostu přes řeku Ostravici podle projektu zemského stavebního inženýra Josefa Seiferta, který v r. 1851 propojil Moravskou a Slezskou Ostravu a nahradil již nevyhovující most dřevěný. V Moravské Ostravě se pak na delší dobu usadil a stal se váženým měšťanem. K nejvýznamnějším stavbám, které ve městě realizoval patřil např. dům č. p. 73 v Pivovarské ulici, tzv. Karolinské lázně nesoucí jméno jeho manželky, s restaurací a společenským sálem, tehdy největším ve městě.

15. prosince 1907

15. prosince bylo zahájeno vyučování na hospodářsko-zelinářské škole v Zábřehu nad Odrou (dnes Střední zahradnická škola Ostrava). Škola vystavěná na náklady obce byla dvouletá a vzdělávala zájemce z okolních zemědělských rodin pouze během zimního období vždy od začátku listopadu do konce dubna. Škola měla naučit selské syny samostatnému a rozvážnému vedení zděděných statků a rozšířit u hospodářů znalost pěstování zeleniny nejen pro domácnost, ale i pro obchod. V prvním roce nastoupilo ke studiu 14 zájemců, ředitelem byl jmenován Kliment Pavlů, původně učitel na odborné rolnické škole v Ivančicích. Škola pořádala také pro veřejnost nejrůznější zelinářské, ovocnářské, zavařovací i hospodyňské kurzy a rovněž celoroční kurz pro vzdělávání učitelů lidových škol zemědělských. V okolních obcích pořádala rovněž odborné zemědělské přednášky a kurzy pěstování zeleniny a ovoce. Od r. 1981 sídlí škola v Hulvákách. Původní objekt musel ustoupit výstavbě sídliště a nové Výškovické ulice.

17. prosinec 1875

17. prosince 1875 vyšlo první zkušební číslo novin Local-Anzeiger für Mährisch Ostrau und Umgebung, které byly vůbec prvními novinami vydávanými v Moravské Ostravě. Vycházely dvakrát měsíčně do r. 1878 nákladem 200 výtisků. Vydavatelem a redaktorem byl Heinrich Plaschil. Noviny se tiskly nejprve v Prokischové knihtiskárně v Moravské Ostravě, později v Opavě a v Těšíně. Roční předplatné se dalo pořídit za 2 zlaté, půlroční za 1 zlatý, jednotlivé číslo stálo 10 krejcarů. Na čtyřech stranách přinášely noviny politické a místní zprávy, na pokračování zde vycházely novely a chybět nesmělo samozřejmě množství reklam místních živnostníků.

Foto 1: Historická pohlednice s vyobrazením budovy hospodářsko-zelinářské školy v Zábřehu

Foto2: První zkušební číslo novin Local-Anzeiger für Mährisch Ostrau und Umgebung

 

Zpracoval: Archiv města Ostravy