Historické kalendárium

pro týden od 21. listopadu do 26/7. listopadu

21. listopadu 1989 

Ráno se uskutečnilo shromáždění studentů před děkanátem Pedagogické fakulty na Dvořákově ul. v Moravské Ostravě. Ivan Motýl přečetl prohlášení s deseti požadavky zaslané vládě ČSSR a oznámil, že studenti fakulty se připojují k protestní stávce. Podobně se večer sešli studenti VŠB v areálu školy v Porubě, kde s provoláním pražských studentů a umělců vystoupil Vladimír Hřebíček, který rovněž vyzval účastníky, aby se přihlásili k těmto požadavkům a zahájili stávku, do níž ve stejný den vstoupily soubory Státního divadla Ostrava (dnes NDM). Divadlo Petra Bezruče stávkovalo již od 20. listopadu.

26. listopadu 1942

Při služebním letu zahynul po havárii letounu u Cardiffu (Velká Británie) Evžen Čížek, účastník zahraničního odboje ve Francii a Velké Británii za 2. světové války. Narodil se 10. prosince 1904 ve Slezské Ostravě. Po maturitě na ostravské reálce nastoupil do Vojenské akademie v Hranicích. Od roku 1928 absolvoval pilotní výcvik, později se stal velitelem stíhací letky. Po okupaci uprchl v červnu 1939 do Polska a odtud odplul do Francie. V prosinci 1939 byl odeslán na frontu, sestřelil pět německých letounů. V červnu 1940 odletěl z poražené Francie do severní Afriky, kde řídil odsun čs. letců do Velké Británie. Do RAF byl přijat v hodnosti Pilot Officer, v říjnu 1940 nastoupil bojovou službu u 1. stíhací perutě, s níž se účastnil bitvy o Británii. V prosinci 1940 se stal velitelem 312. československé stíhací perutě. Od září 1941 vykonával funkci čs. styčného důstojníka ve štábu Fighter Command. Byl povýšen na majora a Britové mu propůjčili hodnost Group Captain. Pohřben byl na čs. oddělení Brookwoodského vojenského hřbitova u Londýna (Velká Británie). Nositele československých, francouzských a britských vyznamenání, povýšili v roce 1991 in memoriam do hodnosti plukovníka. 

26.–27. listopadu 1971

Jednou z posledních prověrek loajality občanů s normalizačním režimem byly volby do zastupitelských orgánů všech stupňů. Především vedení regionálních organizací KSČ jim proto přikládalo mimořádný význam. Součástí předvolební kampaně byly nejen veřejné schůze, ale i agitační dvojice, vozy s instalovanými ampliony, které nabádaly k splnění občanské povinnosti. V průběhu voleb permanentně zasedalo předsednictvo městského výboru KSČ a bylo použito radiové spojení mezi výpočetním střediskem na Nové radnici a „informačním štábem“ na městském výboru KSČ. Podle oficiálních údajů dosáhla volební účast přes 99 %.

Foto: Evžen Čížek (1904–1942)

 

Zpracoval: Archiv města Ostravy