Historické kalendárium

pro týden od 14. listopadu do 20. listopadu

11.–17. listopadu 1921

V těchto dnech byl v kině Palace ve Slezské Ostravě uváděn celovečerní barevný film Z tajnosti Orientu (1919). Francouzský snímek čerpal námět ze sbírky Tisíce a jedné noci, byl kolorován metodou firmy Pathé Frères a pro diváky byl technickou novinkou. Barvy dodaly malebným krajinkám s bujnou tropickou přírodou, skvělým palácům s orientálním přepychem, nádherným kostýmům, do té doby neviděný nezapomenutelný dojem. „Velké davy lidu proudí co večer ze všech vůkolních obcí směrem ke Slezské Ostravě“, psal tisk o údajném zájmu o film. Barvení a tónování filmu se v kinematografii objevovalo již dříve, jednalo se vždy o dodatečné dodávání barvy na již hotovou kopii filmu, nevýhodou byla velká pracnost a nákladnost. Barevný film se začal prosazovat postupně od poloviny 30. let 20. století. 

18. listopadu 1825

Toho dne se narodil v Kuníně (o. Nový Jičín) stavitel Franz Georg Böhm. Do cechu kovářů a sdružených řemesel v Moravské Ostravě byl přijat 15. března 1849 a vzápětí i za měšťana. V r. 1855 zhotovil plány přístavby 2. patra staré radnice, k jejíž realizaci se přistoupilo až o čtyři léta později. R. 1874 byl vybrán k opravě celé radnice i ke zhotovení štukové výzdoby její věže. Je autorem návrhu a stavby německé reálky a řady významnějších budov ve městě i okolí. Projektoval a vystavěl dělnické ubikace a přízemní obytné domky Šalomounské kolonie, pro průmyslové závody Antona Himmelbauera nebo pro Vítkovické kamenouhelné doly, obytné domy na Stodolní ul., nájemní domy na Fifejdách, hlavní židovskou synagogu v maurském slohu. Své schopnosti zúročil v působnosti pro německé spolky, jako zástupce vlastníků realit a předseda okresního silničního výboru. Zemřel 15. července 1901 v Moravské Ostravě.

19. listopadu 1914

Poté, co se po ruské ofenzivě linie fronty nebezpečně přiblížila až ke Krakovu (Polsko), bylo sídlo krakovského vojenského velitelství dočasně přemístěno do Moravské Ostravy. První vlaky personálu tohoto velitelství v čele s generálem Ludwigem Matuschkou přijely 19. listopadu 1914. Generál L. Matuschka se usídlil v čes. obecné a měšťanské škole, tzv. bílé, v Moravské Ostravě (dnes ul. 30. dubna), kdežto sousední německou měšťanskou školu, tzv. červenou, obsadilo velitelství Landwehru (zeměbrany). Polní soud byl umístěn v budově obchodní akademie na rohu dnešních ul. Českobratrské a Sokolské třídy, vojenský a divizní soud v hotelu Brioni na Stodolní ul. Polní duchovní správě byl přidělen objekt německého gymnázia na rohu Českobratrské a Přívozské ul.

Foto1: Záběr z filmu Z tajnosti Orientu (La sultane de l'amour), 1919

Foto2: Kino Palace ve Slezské Ostravě, 30. léta 20. století, vystavěno 1912, po r. 1945 přejmenováno na kino Oko, v r. 1974 budova zbourána v souvislosti s rozšiřováním Bohumínské ulice, v levé části dodnes stojící věž měnírny místní dráhy Slezská Ostrava-Hrušov.