Historické kalendárium

pro týden od 24. října do 30. října

26. říjen 2000

Do Ostravy přijela 26. 10. 2000 jedna z dosud nejvýznamnějších oficiálních návštěv. Tehdejší primátor Evžen Tošenovský přivítal na Nové radnici belgického krále Alberta II. s královnou Paolou. Panovnický pár navštívil město v doprovodu ministra pro místní rozvoj ČR Petra Lachnita. Vzácní hosté se společně s představiteli města vydali na krátkou procházku centrem Ostravy, jehož ulice stejně jako prostranství před Novou radnicí zaplnily stovky zvědavých občanů. Některým z nich se poštěstilo pozdravit se s Jejich Veličenstvy i podáním ruky. Součástí programu návštěvy byl slavnostní oběd s mysliveckým menu v hotelu Imperial. Albert II. vládl jako král Belgičanů v letech 1993–2013 a poté, co ze zdravotních důvodů abdikoval, předal vládu svému synovi Filipovi. Královna Paola pochází jako příslušnice kalábrijské aristokracie z jednoho z nejstarších italských rodů.

28. říjen 1947

Před 75 lety byl v Ostravě při příležitosti státního svátku slavnostně otevřen nejstarší zimní stadion s umělou ledovou plochou na území města. Na slavnostní oběd v hotelu Imperial navazoval veřejný program přímo na stadionu. Mezi čestnými hosty byli zástupci ústředních úřadů, představitelé znárodněného průmyslu, činovníci sportovních svazů, tělocvičných spolků a politických stran. Po státní hymně promluvili zástupci družstva pro výstavbu stadionu – místopředseda Vladislav Kornia a redaktor Štěpán Janča. Následovaly projevy dalších řečníků, kterých se podle dobových komentářů neslo od mikrofonu až zbytečně mnoho. Vrcholem slavnostního programu byl hokejový zápas mezi výběry Čech a Moravy, jemuž přihlíželo zhruba deset tisíc diváků, ovšem zájem byl až trojnásobný. Tým Čech byl totiž z velké části tvořen čs. reprezentanty, kteří právě roku 1947 vybojovali historicky první titul mistrů světa.

30. říjen 1894

Dne 30. 10. 1894 se v Zábřehu nad Odrou narodil architekt a stavitel Karel Gajovský (původním jménem Gajewski). Pocházel z početné havířské rodiny, jeho otec sem přišel za prací z polské Haliče. V meziválečné době patřil k nejvýznamnějším stavebním podnikatelům na Ostravsku. V Hrabůvce vybudoval rovněž dřevozpracující závod. Přestože neměl akademické vzdělání, jako projektant se stal uznávaným tvůrcem funkcionalistické architektury. Podílel se na stavebním rozvoji rodného Zábřehu a Hulváků. Významně se angažoval v českém dobrovolném hasičstvu, byl náčelníkem hasičské župy v Moravské Ostravě. V době okupace jej roku 1943 zatklo gestapo, nacisté ho věznili v koncentračních táborech Buchenwald a Osvětim. Komunisté jeho úspěšnou stavební firmu po únoru 1948 znárodnili a nemovitý majetek vyvlastnili. Karel Gajovský zemřel 5. 5. 1983 v Ostravě.

Foto 1: Primátor města Ostravy Ing. Evžen Tošenovský předává v zasedací síni Nové radnice belgickému královskému páru pamětní dary. Albert II. Belgický obdržel meč z oceli, vyrobený v ostravských hutích, královna Paola skleněnou broušenou vázu.

Foto 2: Exhibičnímu utkání Čechy vs. Morava (11:2), jímž byl slavnostně zahájen provoz Ostravského zimního stadionu, přihlíželo z ještě ne zcela dokončených tribun na 10 tisíc diváků. Ti, kteří se už do hlediště nedostali, je sledovali alespoň z přistaveného železničního vozu či ze střech okolních domů.

 

Zpracoval: Archiv města Ostravy