Historické kalendárium

pro týden od 10. října do 16. října

10. říjen 1945

Dne 10. 10. 1945 zahájilo v Ostravě provoz amatérské divadlo Kytice, které navazovalo na činnost stejnojmenného souboru fungujícího již v letech okupace. Divadlo bylo propojeno se Svazem české mládeže a orientovalo se především na děti a mládež. První představení v režii Drahomíra Šajtara a se scénou Otakara Schindlera sestávalo z pásma revoluční poezie českých a sovětských básníků a úryvku ze hry Aleksandra Serafimoviče Železný potok. Divadlo se nacházelo na Masarykově náměstí v domě č. 33, který se později stal domovem Divadla loutek. Kytice však fungovala jen velmi krátce, už v listopadu 1945 se její členové rozešli a nahradilo ji Divadlo mladých, které se stalo základem současného Divadla Petra Bezruče.

11. říjen 1908

Dne 11. 10. 1908 proběhlo slavnostní otevření Ostravské chaty na Lysé hoře, vystavěné v prostoru tzv. Butořanky na katastru obce Ostravice. Chatu, plánovanou již od roku 1906, vybudovala moravskoostravská sekce Beskidenvereinu. Jednalo se o v pořadí šestý objekt tohoto německého turistického spolku v prostoru moravsko-slezské části beskydského pohoří. Projekt dodal architekt Karl Schwager, známý na Ostravsku jako tvůrce objektů městské vodárny v Nové Vsi. Významnou podporu stavbě chaty poskytli lesmistr Těšínské komory ve Starých Hamrech Julius List a starosta obce Staré Hamry Josef Mališ. Náklady si vyžádaly více než 25 tisíc korun a na jejich úhradu přispělo rovněž město Moravská Ostrava, které dalo chatě jméno. Tehdejší starosta Gustav Fiedler patřil k čestným hostům slavnostního otevření, na němž pronesl ústřední řeč předseda ostravského Beskidenvereinu stavitel Hans Ulrich.

12. října 1956

Dne 12. 10. 1956 zemřel v Radvanicích teolog a první biskup Čs. církve husitské Ferdinand Stibor. Pocházel z původně zemědělské rodiny na Těšínsku. Absolvoval gymnázium v Těšíně a teologická studia ve Vídni a Olomouci. Po vysvěcení římskokatolickým knězem působil v různých farnostech na Těšínsku. V roce 1901 se stal farářem ve Slezské Ostravě a v roce 1908 byl ustanoven prvním farářem nově zřízené farnosti v Radvanicích. Náležel k reformistům uvnitř katolické církve, kteří otevřeně vystoupili se svými požadavky v roce 1919. Poté, co byl z katolické církve exkomunikován, přihlásil se k nově založené Čs. církvi husitské. V roce 1922 se stal nejprve správcem její diecéze pro Slezsko a k 6. 1. 1923 byl ordinován řádným biskupem. V době nacistické okupace, kdy byla znemožněna volba patriarchy husitské církve, spravoval v letech 1942–1945 celou církev. Počátkem roku 1951 byl na vlastní žádost penzionován.

Foto1: K slavnostnímu otevření Ostravské chaty na Butořance byl vypraven z Moravské Ostravy speciální vlak. Účastnilo se jej podle odhadů asi 500 lidí. Přítomni byli zástupci německých turistů z celého Horního Slezska, představitelé státní správy i místních samospráv.

Foto2: Ferdinand Stibor, rodák z Řepiště, spoluzakladatel a biskup husitské církve, autor knižně vydaných kázání (* 25. 9. 1869, † 12. 10. 1956).

 

Zpracoval: Archiv města Ostravy