Historické kalendárium

pro týden od 3. října do 9. října

5. 10. 1805

Toho dne se v Jemnici (okres Třebíč) narodil budoucí technik a manažer František (Franz) Bunk. Studoval na Polytechnickém institutu ve Vídni a Báňské akademii v Banské Štiavnici. Na výzvu prvního ředitele Vítkovických železáren F. Kleinpetera nastoupil první zaměstnání při výstavbě Rudolfovy hutě ve Vítkovicích. V letech 1850–1866 vykonával funkci ústředního ředitele Vítkovických železáren. Patřil k vynikajícím odborníkům v hutním oboru. Zasloužil se o rozvoj kolonie u jámy Hlubina ve Františkově údolí v Moravské Ostravě. Po něm byla nazvána osada Františkovým údolím. Podporoval spolkové aktivity českého obyvatelstva. Zemřel 17. 12. 1867 v Moravské Ostravě.


5. 10. 1924

Právě tehdy bylo uděleno stavební povolení ke stavbě budovy Nové radnice v Moravské Ostravě. Již v roce 1912 byl vytvořen zvláštní stavební výbor, který doporučil pro výstavbu nové radnice zakoupení pozemku mezi dnešními ulicemi Českobratrskou, Husovou a Přívozskou. Další vývoj byl však zmařen vypuknutím 1. světové války. Naléhavost vystavění nové radniční budovy byla po válce umocněna dvěma faktory. Prvním byl vznik tzv. Velké Ostravy, městské aglomerace vytvořené sloučením s okolními moravskými obcemi Přívozem, Mariánskými Horami, Zábřehem, Novou Vsí, Vítkovicemi a Hrabůvkou. Druhým faktorem bylo zřízení nových územně správních jednotek – žup. Hrozilo totiž nebezpečí, že když Moravská Ostrava nebude mít pro župní úřad důstojné sídlo, stane se střediskem župní správy Opava. Stavba radnice byla dokončena v roce 1930.

9. 10. 1976

V tento den se konala tradiční Velká cena Ostravy ve společenském tanci, která byla současně mistrostvím ČSR třídy A. Tehdejší sál Domu kultury OKD v Porubě (dnes Poklad) roztančilo 23 párů, přihlášených ze všech koutů republiky. Hudební doprovod obstaral orchestr Domu kultury Vítkovických železáren Klementa Gottwalda pod vedením Rudolfa Sochora. První místo ve standardních tancích získali manželé Kosmákovi z Brna, v latinských tancích dvojice P. Gřez a L. Krupníková z Prahy.

Foto1: Franz Bunk 1805–1867

Foto2: Stavba Nové radnice

 

Zpracoval: Archiv města Ostravy