Historické kalendárium

pro týden od 29. srpna do 4. září

29. 8. 1935

Dne 29. srpna 1935 přinesl Polední ostravský deník na první straně zprávu o procesu, při němž stanul před soudem ve Vídni policejní rada Otto Steinhäusel. Tento muž nebyl v Ostravě osobou neznámou. V roce 1911 tehdy ještě komisař Steinhäusel nastoupil k policejnímu komisařství v Moravské Ostravě, kde mu byla svěřena výstavba a organizace kriminální služby. Svého úkolu se zhostil na výtečnou, jeho zásluhou vzniklo údajně též fotografické a daktyloskopické oddělení a došlo ke zdokonalení evidencí trestaných a stíhaných zločinců. To vše stihl během relativně krátkého působení, neboť již v roce 1913 byl přeložen do Vídně. V úspěšné policejní kariéře pokračoval i v meziválečném Rakousku. Ve dvacátých letech však začal sympatizovat s nacisty, jimž umožňoval vstup do policejního aparátu. Přestože byl v roce 1934 informován o jimi připravovaném protistátním puči, během něhož byl mimo jiné zavražděn rakouský kancléř Dollfuss, neučinil nic, aby těmto tragickým událostem zamezil. Pro zanedbání služebních povinností byl proto ve zmíněném procesu odsouzen k sedmi letům těžkého žaláře, již v roce 1936 se však ocitl opět na svobodě. Jeho kariéra vyvrcholila po anšlusu Rakouska nacistickým Německem, kdy se stal vysokým důstojníkem SS a byl jmenován vídeňským policejním ředitelem. V důsledku těžké choroby zemřel v roce 1940.

3. 9. 1933

V neděli 3. září 1933 proběhla ve Svinově slavnost kladení základního kamene Husova sboru. Slavnostní bohoslužbu při té příležitosti sloužil biskup československé církve Ferdinand Stibor. Samotná stavba, budovaná podle projektu stavitele Valentina Stojeby v sousedství svinovské sokolovny na dnešní ulici Stanislavského, byla financována údajně výhradně z příspěvků věřících, kteří prý zde dokonce sami zdarma v hojném počtu pracovali. Slavnostní otevření Husova sboru se konalo již 8. července následujícího roku.

4. 9. 1971

V sobotu 4. září 1971 se v nově zrekonstruované budově Státního divadla v Ostravě (dnes Divadlo Antonína Dvořáka) uskutečnilo první slavnostní zahajovací představení, a to Smetanovy Opery Prodaná nevěsta. Roli Mařenky a Jeníka ztvárnili Jitka Kovaříková a Radmil Kvirenc. Budova divadla byla modernizována v letech 1969–1971 dle projektu architekta Ivo Klimeše, kdy došlo k výrazné úpravě bočního a zadního průčelí, a byly přistavěny nové provozní místnosti. Stavba měla určitý skluz a v době, kdy se konalo slavnostní představení, nebyly obklady fasád z leštěné žuly ještě zcela hotovy.

Foto:  Zadní a boční průčelí divadla po provedené rekonstrukci, 1971.

 

Zpracoval: Archiv města Ostravy