Historické kalendárium

pro týden od 22. srpna do 28. srpna

25. 8. 1929

V neděli 25. srpna 1929 uspořádala národně demokratická strana na Ostravsku v sadu Staré střelnice tzv. Národní den, jehož se zúčastnili členové místních organizací z Ostravska a Těšínska. Slavnost byla zahájena na náměstí v Přívoze, odkud průvod vyrazil po Nádražní ulici, ulici 28. října a po Těšínské ulici ve Slezské Ostravě směrem ke Staré střelnici (park, který se nacházel na slezskoostravském břehu Ostravice naproti Střelniční ulici). Součástí průvodu byly také alegorické vozy, znázorňující různé výjevy ze života českého národa, např. Věštba Libušina, Havlíček se loučí s rodinou, České dítě patří do české školy atp. Akce měla velký úspěch a údajně se jí zúčastnilo přes deset tisíc lidí. Blahopřejný telegram zaslal účastníkům také předseda Československé národní demokracie dr. Karel Kramář.

25. 8. 1935

V neděli 25. srpna 1935 zemřel náhle při léčebném pobytu v Jáchymově vrchní inspektor Vítkovických kamenouhelných dolů Ing. Jan Veselý (* 15. 12. 1871 v Dobrovítově, okr. Kutná Hora).  Po absolvování báňské akademie v rakouském Lubně (Leoben, Štýrsko) nastoupil v roce 1895 do služeb těžířstva Severní dráhy Ferdinandovy v Moravské Ostravě. Až do roku 1919 pracoval jako závodní inženýr na dolech společnosti v Hrušově, Slezské Ostravě a Michálkovicích. Počínaje rokem 1920 začal působit jako vedoucí báňské inspekce Vítkovických kamenouhelných dolů. Měl pověst vynikajícího odborníka a znalce báňské problematiky. Politicky se angažoval v řadách národní demokracie a jako zástupce této strany pracoval i v moravskoostravském okresním zastupitelstvu. Pohřeb zesnulého, za přítomnosti četných zástupců hornických korporací včetně ústředního ředitele Vítkovických kamenouhelných dolů Ing. Šebely, se konal 28. srpna v pražském krematoriu.

27. 8. 1933

V neděli 27. srpna 1933 přijel na Ostravsko významný americký astronom českého původu profesor univerzity v Chicagu dr. Karel Hujer (*18.9. 1902 v Železném Brodě, + 10.6. 1988 v USA). Ve spiritistickém domě v Radvanicích seznámil přítomné formou přednášky se svými zážitky a zkušenostmi ze studijních cest po celém světě – v Tichomoří, Rusku, Japonsku, severní Americe, dokonce i v Mexiku, kde studoval astronomické památky civilizací Mayů a Toltéků. O týden později, 3. září 1933 měli zájemci možnost vyslechnout ve dvoraně spiritistického domu ještě druhou přednášku, tentokrát na téma ryze astronomické – „Divy vesmíru největším dalekohledem světa“.

Foto: Spolkový dům spiritistů v Radvanicích, 30. léta 20. století

 

Zpracoval: Archiv města Ostravy