Historické kalendárium

pro týden od 11. července do 17. července

12. 7. 1987

Toto datum je dnem úmrtí ostravského herce a šéfa činohry Karla Vochoče. Tento pražský rodák, který za druhé světové války působil v partyzánských oddílech v Jugoslávii, vystřídal během svého profesního působení řadu divadel, až roku 1963 přešel do Státního divadla v Ostravě. Mezi lety 1974–1981 vykonával v ostravském divadle funkci šéfa činohry. Roku 1974 byl jmenován zasloužilým umělcem. Jeho doménou byly komediální role v ostravské činohře. V nadregionálním měřítku přinesly Vochočovi popularitu role ve filmové, televizní a rozhlasové tvorbě ostravských studií. Osobitý herec vedlejších filmových rolí zemřel na infarkt v Ostravě ve věku pouhých 57 let.

17. 7. 1946

Tohoto dne zahájil prezident Československé republiky dr. Edvard Beneš svou návštěvu Ostravska a Opavska. Jeho cesta vyvrcholila o den později projevem na slavnostním shromáždění před ostravskou Novou radnicí. K hlavním myšlenkám projevu patřila nutnost odstraňování válečných škod, historický význam odsunu Němců a kategorické prohlášení, že „Těšínska se nikdy nevzdáme a zůstane navždy součástí Československa“. Po skončení projevu předaly děti prezidentu republiky a jeho manželce Haně kytice. Další dary pak přijal v radničních místnostech, mezi nimi obraz akademického malíře Josefa Drhy a dílo akademického sochaře Augustina Handzela – sochu horníka při práci. V pozdních odpoledních hodinách pokračovala jeho návštěva prohlídkou družstva Budoucnost a Vítkovických železáren, načež prezidentský průvod odjel do Brušperku a Frenštátu pod Radhoštěm.

Foto: Uvítání prezidenta Beneše před družstvem Budoucnost (18. 7. 1946).

 

Zpracoval: archiv města Ostravy